Έγχορδα

 • Βιολί  
 • Βιόλα    
 • Βιολοντσέλο
 • Κοντραμπάσο
 • Παίζονται όλα με δοξάρι και συμμετέχουν στη συμφωνική ορχήστρα. Έχουν όλα το ίδιο σχήμα αλλά διαφέρουν σε όγκο, με το βιολί να είναι το μικρότερο και το κοντραμπάσο το μεγαλύτερο. Όλα διαθέτουν τέσσερις χορδές, είναι ξύλινα, έχουν το ίδιο ηχόχρωμα και τα μπράτσα τους είναι χωρίς τάστα.

  Για τις ανάγκες των μαθημάτων παιδιών μικρής ηλικίας διατίθενται ειδικά μικρού μεγέθους όργανα, αντίστοιχα με τη σωματική διάπλαση του παιδιού.

  Εβδομαδιαία χρονική διάρκεια μαθημάτων ανά επίπεδο
  - Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40 ΄
  - Μέση 60΄
  - Ανωτέρα 80΄
  - Επαγγελματικό τμήμα 100΄
  - Μεταπτυχιακό - Μεταδιπλωματικό τμήμα 100΄

  Διάρκεια σπουδών ανά τάξη
  - Προκαταρκτική : Φοίτηση Διετής / Μονοετής (κοντραμπάσο)
  - Κατωτέρα: Φοίτηση Διετής (βιόλα - βιολοντσέλο) / Τριετής (βιολί) / Μονοετής (κοντραμπάσο)
  - Μέση: Φοίτηση Τριετής / Διετής (κοντραμπάσο)
  - Ανωτέρα: Φοίτηση Τριετής ή Τετραετής

  Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο.

  Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα
  Θεωρία (3 έτη)
  Σολφέζ (5 έτη)
  Αρμονία (3 έτη)
  Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)
  Μορφολογία (2 έτη)
  Ορχήστρα (3 έτη)
  Μουσική Δωματίου (3 έτη)
  Prima Vista
  Υποχρεωτικό Πιάνο (μέχρι τη μέση)
  Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη) 
  Οργανογνωσία (1 έτος) - η παρακολούθηση είναι προαιρετική 
  Ιστορία της Τέχνης (1 έτος) - η παρακολούθηση είναι προαιρετική

  Να σημειωθεί ότι:
  Θεωρία και Σολφέζ πρέπει να αρχίζουν από την αρχή της φοίτησης. Το Σολφέζ συνεχίζεται παράλληλα με την Αρμονία.
  Αρμονία και Υποχρεωτικό Πιάνο πρέπει να αρχίζουν το νωρίτερο δυνατό.
  Ιστορία και Μουσική Δωματίου πρέπει να αρχίζουν το πολύ μέχρι την 1η ανωτέρα, αλλιώς ο σπουδαστής μπορεί να μην είναι έτοιμος εγκαίρως για Πτυχιακές ή Διπλωματικές Εξετάσεις. Για την παρακολούθηση της Μορφολογίας απαιτούνται γνώσεις 2ου έτους Αρμονίας τουλάχιστον.


  ✔️ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ΕΔΩ αναφέροντας στο "Θέμα" το μουσικό όργανο που σας ενδιαφέρει και την πόλη - περιοχή κατοικίας σας.