Ανώτερα Θεωρητικά και Σύνθεση

Από την πρώτη στιγμή που τα παιδιά εντάσσονται στην ωδειακή ζωή, το Ωδείο Φίλιππος Νάκας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον κορμό των θεωρητικών μαθημάτων, μέχρι και την τελευταία βαθμίδα, αυτή τη Σύνθεσης. Με εξαιρετικό επιτελείο διδασκόντων, συνθετών με διακρίσεις και συνεχή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα, επιδιώκει να δώσει σε όλους, από το αρχικό μέχρι και το τελευταίο στάδιο σπουδών, όλα τα εφόδια που απαιτούνται για να δημιουργήσουν τη δική τους μουσική σκέψη, αντλώντας από τις μουσικές φόρμες, τα δεδομένα και τους κανόνες καθώς και από τα μουσικά κείμενα που αναλύονται, όλη τη γνώση του παρελθόντος, με σύγχρονη όμως δυναμική και οπτική.

Στόχος είναι να απαλλαγεί ο σπουδαστής από μία μηχανιστική αναπαραγωγή και ταυτόχρονα να έχει ένα εργαλείο πολύτιμο, μια γλώσσα ιδιαίτερη (μουσική γλώσσα), ώστε να μπορεί να δώσει ζωή στο καινούριο με στέρεες βάσεις στο παρελθόν.

ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
Η ένταξη του σπουδαστή σε αυτό το τμήμα γίνεται κατόπιν Κατατακτηρίων Εξετάσεων για το 1ο ή το 2ο έτος σπουδών βάσει επιπέδου γνώσεων.

Διάρκεια σπουδών

Τρία Έτη - αν η κατάταξη γίνει στο 1ο έτος σπουδών
Δύο Έτη - αν η κατάταξη γίνει στο 2ο έτος σπουδών
Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο και οι σπουδαστές μπορούν να φοιτήσουν έως τη διπλάσια χρονική διάρκεια.

Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα

Σολφέζ (5 έτη)
Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)
Χορωδία (2 έτη)
Υποχρεωτικό Πιάνο (μέχρι τη μέση)
Γνώσεις Απλής Αντίστιξης
Πρακτικό Διδασκαλείο (Διεύθυνση Χορωδίας)
Ανάλυση
Μορφολογία (2 έτη) - δεν αναγράφεται στον τίτλο σπουδών, αλλά η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική
Ιστορία της Τέχνης (1 έτος) - η παρακολούθηση είναι προαιρετική

ΤΜΗΜΑ: ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ
Η ένταξη σε αυτό το τμήμα γίνεται από σπουδαστές κατόχους Πτυχίου Αρμονίας με βαθμό “Άριστα” ή “Λίαν Καλώς”.

Διάρκεια σπουδών
Δύο Έτη
Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο και οι σπουδαστές μπορούν να φοιτήσουν έως τη διπλάσια χρονική διάρκεια.

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)
Μορφολογία (2 έτη )
Οργανογνωσία (1 έτος)
Υποχρεωτικό Πιάνο (μέχρι το 2ο έτος μέσης σχολής)
Πρακτικό Διδασκαλείο
Ανάλυση
Ιστορία της Τέχνης (1 έτος) - η παρακολούθηση είναι προαιρετική

ΤΜΗΜΑ: ΦΥΓΗΣ
Η ένταξη σε αυτό το τμήμα γίνεται από σπουδαστές κατόχους Πτυχίου Αντίστιξης με βαθμό “Άριστα” ή “Λίαν Καλώς”.

Διάρκεια σπουδών
Δύο Έτη (υπάρχει δυνατότητα για τους σπουδαστές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο 1,5 έτος - τρία εξάμηνα φοίτησης)
Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο και οι σπουδαστές μπορούν να φοιτήσουν έως τη διπλάσια χρονική διάρκεια.

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)
Υποχρεωτικό Πιάνο (μέχρι την Ανωτέρα)
Ενορχήστρωση
Ανάλυση

ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Η ένταξη σε αυτό το τμήμα γίνεται από σπουδαστές κατόχους Πτυχίου Φυγής με βαθμό “Άριστα” ή “Λίαν Καλώς”.

Διάρκεια σπουδών
Τέσσερα Έτη (υπάρχει δυνατότητα για τους σπουδαστές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στα 3,5 έτη – επτά εξάμηνα φοίτησης).
Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο και οι σπουδαστές μπορούν να φοιτήσουν έως τη διπλάσια χρονική διάρκεια.

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διεύθυνση Ορχήστρας (2 έτη)