ΜΑΘΗΜΑΤΑ Professional Keyboards & Computer Songwriting

Με βάση την mainstream Pop/Rock μουσική και τα αγαπημένα τραγούδια κάθε σπουδαστή, η μέθοδος εξελίσσει τις δυνατότητές του στο piano-keyboard σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα ο μαθητής εκπαιδεύεται ώστε να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για να συνθέσει, να ενορχηστρώσει και να ολοκληρώσει την παραγωγή των δικών του τραγουδιών.
Το Ωδείο Φίλιππος Νάκας εισάγει έναν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με Keyboard / Piano (Solo ή Band) Performance, σε συνδυασμό με Computer Music Composing / Songwriting / Arranging.


  • Ατομικό μάθημα
    90'