Ο Τομέας Κλασικής Μουσικής του Ωδείου Φίλιππος Νάκας έχει διαρθρωθεί με γνώμονα την ανάπτυξη της πολυδιάστατης και ολοκληρωμένης προσωπικότητας του αυριανού μουσικού. Για τον σκοπό αυτό, εκτός από τη διδασκαλία οργάνων από κορυφαίους καθηγητές - σολίστες, οι θεωρητικές σπουδές, που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της μουσικής εκπαίδευσης, αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία.

Ενσωματωμένες σε έναν ενιαίο κορμό εξειδικευμένων μαθημάτων, ανταποκρίνονται στο πανεπιστημιακό επίπεδο σπουδών των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Εβδομαδιαία χρονική διάρκεια των μαθημάτων ανά επίπεδο:

 • Προκαταρκτική - Κατωτέρα Σχολή
  40'
 • Μέση Σχολή
  60'
 • Ανωτέρα Σχολή
  80'
 • Επαγγελματικό τμήμα
  100'
 • Μεταπτυχιακό-μεταδιπλωματικό τμήμα
  100'