Ο Τομέας Παραδοσιακής Μουσικής του Ωδείου Φίλιππος Νάκας εδώ και πολλά χρόνια εμβαθύνει στα μουσικά συστήματα και αναπτύσσει σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης των παραδοσιακών οργάνων, στοχεύοντας σε ένα καλύτερο μέλλον της παραδοσιακής μας μουσικής. Μουσικής ζωντανής, που έρχεται από το χθες και ελεύθερα και αβίαστα ενσωματώνεται και τρέφει το σήμερα.
Οι καθηγητές του τομέα, με βαθιά αγάπη και έντονη καλλιτεχνική αναζήτηση, τιμούν τη μουσική παράδοση του τόπου μας και έχουν συμβάλει στην προσπάθεια αναγνώρισης από την Ελληνική Πολιτεία των σπουδών στον τομέα.

Με τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 7275/2022 του ΦΕΚ 77/Β/17-1-2022, από το διδακτικό έτος 2022-23 αναγνωρίζονται σπουδές και τίτλοι των καθιερωμένων ελληνικών παραδοσιακών οργάνων στο τοπικό, πανελλήνιο έως και ευρύτερο ανατολικό ρεπερτόριο.

Το Ωδείο Φίλιππος Νάκας έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας για τον Τομέα Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής. Τα παραδοσιακά όργανα και το ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι ακολουθούν πλέον το πρόγραμμα σπουδών που εξασφαλίζει την πορεία του σπουδαστή μέχρι το πτυχίο ή το δίπλωμα.

Τάξεις, έτη φοίτησης και τίτλοι σπουδών  Α) Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και ευρυτέρου ανατολικού ρεπερτορίου Β) Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων, Γ) Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής.

Στις Σχολές Παραδοσιακής Μουσικής λειτουργούν οι εξής τάξεις: α) Προκαταρκτική, β) Κατωτέρα, γ) Μέση, δ) Ανωτέρα.

Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται ως εξής:
Για την Προκαταρκτική τάξη, 1 έτος.
Για την Κατωτέρα τάξη, 2 έτη.
Για τη Μέση τάξη, 3 έτη.
Για την Ανωτέρα τάξη, 2 έτη.

Ο σπουδαστής αποκτά Πτυχίο σε όλα τα όργανα με πτυχιακές εξετάσεις εφόσον έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ανωτέρα και αφού έχει επιτύχει στις εξετάσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων. Επίσης αποκτά Δίπλωμα αφού δώσει διπλωματικές εξετάσεις μετά από δύο επιπλέον έτη από την αποφοίτηση από την Ανωτέρα. Στα όργανα τοπικών ρεπερτορίων δίδεται Δίπλωμα αφού ο σπουδαστής δώσει επιπλέον εξετάσεις σε ύλη 3ου έτους Μέσης σε ένα από τα οριζόμενα όργανα αναφοράς ή σε συγγενές όργανο (1. Βιολί ή πολίτικη λύρα για τις λύρες, 2. Νέϊ ή κλαρίνο για πλαγίαυλους, αυλούς, άσκαυλους). Τιτλούχοι ενός οργάνου απαλλάσσονται από εξετάσεις στα υποχρεωτικά μαθήματα που έχουν ήδη εξετασθεί για τη λήψη του πρώτου τίτλου.

Γενικά μαθήματα
Τα μαθήματα, στις τάξεις των οποίων οφείλουν να φοιτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές, είναι:

1.Θεωρία ευρωπαϊκής Μουσικής γραφής και ανάγνωσης δύο (2) τάξεις.
2.Θεωρία ελληνικής Μουσικής, δύο (2) τάξεις.
3.Ειδικά θέματα Θεωρίας ελληνικής Μουσικής: α. «Εκτενής Τροπική Ανάλυση» (για τα μη συγκερασμένα), ή β. Αρμονική ανάλυση (για συγκερασμένα που έχουν δυνατότητα αρμονικής συνοδείας). Δύο (2) τάξεις.
4.Θεωρία Ρυθμών/στοιχειώδης συνοδεία με κρουστά μία (1) τάξη.
5.Αρμονική συνοδεία μία (1) τάξη.
6.Βυζαντινή Μουσική, δύο (2) τάξεις.
7.Ιστορία Ελληνικής Μουσικής μία (1) τάξη.
8.Οργανολογία μία (1) τάξη.
9.Μορφολογία Ελληνικής Μουσικής.
10.Μουσικά Σύνολα (με Χορωδία, οργανικά και μεικτά Σύνολα, Χορό κ.λπ.) επτά (7) τάξεις.
11.Όργανο αναφοράς, σε δύο (2) τάξεις Μέση 2 και3 - Θ1 και Θ2.
12.Πολυφωνικό όργανο συνοδείας σε μία (1) τάξη Μέση 3 - Θ3.
13.Πρακτικό διδασκαλείο μία (1) τάξη.

Το μάθημα των θεωρητικών είναι ομαδικό, γίνεται μια φορά την εβδομάδα (60΄).

Εβδομαδιαία χρονική διάρκεια των μαθημάτων ανά επίπεδο:

 

  • Προκαταρκτική - Κατωτέρα
    40'
  • Μέση Σχολή
    40'
  • Ανωτέρα Σχολή
    60'