ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τομέας Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση των υποψήφιων δασκάλων της μουσικής με σύγχρονες μεθόδους αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της μουσικής εκπαίδευσης. Βασισμένο σε γνωστά μουσικοεκπαιδευτικά συστήματα και εμπλουτισμένο με νέες μεθόδους, το πρόγραμμα μουσικοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης ενηλίκων, διαμορφωμένο εξ ολοκλήρου από τη μουσικοπαιδαγωγό και συγγραφέα Δέσποινα Ματθαιοπούλου, ενδείκνυται για παιδαγωγούς και φοιτητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικούς και σπουδαστές μουσικής. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες μουσικές γνώσεις.

  • Συνολική Διάρκεια
    9 μήνες
  • Μηνιαίες συναντήσεις διάρκειας
    240'