Η γνώση και η μάθηση μέσα από την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση είναι ο στόχος της Μουσικής Προπαιδείας, που απευθύνεται στα παιδιά της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας.

Οι βάσεις της μουσικής καλλιέργειας μπαίνουν στην προσχολική ηλικία. Τα παιδιά απορροφούν σαν σφουγγάρια καθετί καινούριο, αρκεί να τους το διδάξουμε με φυσικό τρόπο, σαν παιχνίδι. Η μουσική επιστρατεύει τη φαντασία τους και αναπτύσσει την αίσθηση συγχρονισμού, τη μνήμη, τις οπτικές, ακουστικές και γλωσσικές δεξιότητές τους. Μακροχρόνιες έρευνες έχουν δείξει ότι όλα τα παιδιά διαθέτουν μουσικότητα και ότι η ενασχόληση με τη μουσική σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της νοημοσύνης, βελτιώνοντας τη σχολική απόδοση. Τα παιδιά που μαθαίνουν μουσική εντάσσονται στην κοινωνία αρμονικότερα από άλλα παιδιά. Οι μικρές μουσικές ομάδες αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της κοινωνικότητας των λιλιπούτειων μαθητών.

Το Ωδείο Φίλιππος Νάκας εφαρμόζει πολλά συστήματα Μουσικής Προπαιδείας, που είναι αυτόνομοι, πλήρεις δρόμοι και εισάγουν το παιδί στον υπέροχο κόσμο της μουσικής, ενώ την ίδια στιγμή αλληλοσυμπληρώνονται με πολύ θετικά αποτελέσματα. Σε όλα τα συστήματα το μάθημα γίνεται σε μικρές ομάδες παιδιών, μία φορά την εβδομάδα.

  • Ομαδικό μάθημα
  • Εβδομαδιαία διάρκεια μαθήματος
    60'