ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τομέας Αρμονίου

Ο Τομέας Αρμονίου εφαρμόζει τα πλέον εξειδικευμένα εκπαιδευτικά συστήματα για μουσικές σπουδές στον τομέα των keyboards (αρμόνιο – synthesizer).
Τα συστήματα διδασκαλίας

- διαφέρουν από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, αφού είναι ταχύρυθμα και οδηγούν στη μάθηση μέσω της ψυχαγωγίας

- δεν απαιτούν προηγούμενες μουσικές γνώσεις

- είναι διαμορφωμένα κατάλληλα ώστε να καλύπτουν όλες τις ηλικίες

Η χρήση των ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων παρουσιάζει πολλά εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα (συγκεκριμένη θέση της νότας, σταθερή τονικότητα, αμετάβλητο χόρδισμα, ποικιλία ήχων και ρυθμών).

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντάσσονται:

  • Solfège
  • Θεωρία
  • Ρυθμός
  • Ακουστικές ασκήσεις
  • Prima - vista
  • Εισαγωγή στους βασικούς τρόπους ενορχήστρωσης, σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών κυμαίνεται από 18 έως 36 μήνες, ενώ σε όλα τα συστήματα το μάθημα γίνεται μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί μία ώρα.
Το πρόγραμμα διδασκαλίας καλύπτει όλα τα είδη της μουσικής.
Το μάθημα είναι είτε ομαδικό (4 - 8 μαθητές σε ομοιογενή τμήματα), με εβδομαδιαία χρονική διάρκεια 60΄, είτε ατομικό, με εβδομαδιαία χρονική διάρκεια 40΄.
Οι καθηγητές των συστημάτων αρμονίου είναι όλοι κάτοχοι του διπλώματος Grade 5 και Grade 4 της Yamaha Music Foundation και έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια από Ιάπωνες μουσικοπαιδαγωγούς.