Ο Τομέας περιλαμβάνει εξειδικευμένα τμήματα προετοιμασίας για την ένταξη στη μαθητική κοινότητα των Μουσικών Γυμνασίων της χώρας μας και για την εισαγωγή στα Μουσικά Πανεπιστήμια.

Τα μουσικά σχολεία (Γυμνάσια - Λύκεια) αποτελούν στόχο για πολλές οικογένειες σήμερα, που θέλουν να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά τους να λάβουν, πέρα από την τυπική σχολική εκπαίδευση, την καλλιτεχνική κατάρτιση και αισθητική καλλιέργεια που θα διευρύνει τους ορίζοντές τους. Καθώς οι αιτήσεις για ένταξη στα μουσικά σχολεία πολλαπλασιάζονται με ταχείς ρυθμούς κάθε χρόνο, είναι απαραίτητο ο μαθητής να λάβει εξειδικευμένη καθοδήγηση προκειμένου να κατακτήσει τον στόχο του.

Η ένταξη των μουσικών σπουδών στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχει γεννήσει την ανάγκη για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που να εξασφαλίζουν, σε περιορισμένο -πολλές φορές- χρονικό διάστημα, την επαρκή προετοιμασία των υποψηφίων για την Ανώτατη Εκπαίδευση και, ακολούθως, την επαγγελματική τους αποκατάσταση.