Ξύλινα Πνευστά

 • Φλάουτο με ράμφος (φλογέρα)
 • Φλάουτο
 • Κλαρινέτο
 • Σαξόφωνο
 • Όμποε
 • Φαγκότο

  Το φλάουτο με ράμφος  (φλογέρα) είναι ο ιδανικός και εύκολος τρόπος να ξεκινήσει κανείς πνευστό όργανο με προοπτική μελλοντικής ενασχόλησης με οποιοδήποτε ξύλινο πνευστό όργανο. Η ευκολία στην επιλογή της σωστής νότας και στην παραγωγή ήχου συγκαταλέγονται στα μεγάλα πλεονεκτήματα του οργάνου για ιδανικό ξεκίνημα από την ηλικία των 7 ετών.

  Εβδομαδιαία χρονική διάρκεια μαθημάτων φλογέρας, φλάουτου, κλαρινέτου, σαξοφώνου, όμποε, φαγκότου ανά επίπεδο
  Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40 ΄
  Μέση 60΄
  Ανωτέρα 80΄
  Επαγγελματικό τμήμα 100΄
  Μεταπτυχιακό - Μεταδιπλωματικό τμήμα 100΄

  Διάρκεια σπουδών ανά τάξη

  Προκαταρκτική: Φοίτηση ενός έτους
  Κατωτέρα: Φοίτηση μονοετής / διετής (κλαρινέτο - φλάουτο)
  Μέση: Φοίτηση διετής
  Ανωτέρα: Φοίτηση τριετής
  Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο.


  Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα:
  Θεωρία (3 έτη)
  Σολφέζ (5 έτη)
  Αρμονία (3 έτη)
  Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)
  Ορχήστρα (3 έτη)
  Μουσική Δωματίου (2 έτη)
  Prima Vista
  Μεταφορά
  Υποχρεωτικό Πιάνο (μέχρι τη μέση)
  Μορφολογία (2 έτη) - Δεν αναγράφεται στον τίτλο σπουδών
  Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών (συμμετοχή στη Συμφωνική Μπάντα – 3 έτη)
  Οργανογνωσία (1 έτος) - η παρακολούθηση είναι προαιρετική 
  Ιστορία της Τέχνης (1 έτος) - η παρακολούθηση είναι προαιρετική  Για τη Σχολή Σαξοφώνου
  Διάρκεια σπουδών ανά τάξη
  Προκαταρκτική: Φοίτηση από ένα έτος μέχρι δύο έτη
  Κατωτέρα: Φοίτηση από δύο έτη μέχρι τρία έτη
  Μέση: Φοίτηση από δύο έτη μέχρι τρία έτη
  Ανωτέρα: Φοίτηση από τρία έτη μέχρι πέντε έτη

  Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα:
  Θεωρία (3 έτη)
  Σολφέζ (5 έτη)
  Αρμονία (3 έτη)
  Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)
  Μορφολογία (1 έτος - Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Ωδείου η Μορφολογία ολοκληρώνεται σε 2 έτη )
  Μουσική Δωματίου (2 έτη)
  Prima Vista (1 έτος)
  Υποχρεωτικό Πιάνο (μέχρι και τη Β’ κατωτέρα)
  Μεταφορά (1 έτος )
  Πρακτικό Διδασκαλείο (1 έτος )
 • Οργανογνωσία (1 έτος) - η παρακολούθηση είναι προαιρετική
  Ιστορία της Τέχνης (1 έτος) - η παρακολούθηση είναι προαιρετική

  Να σημειωθεί ότι:
  Θεωρία και Σολφέζ πρέπει να αρχίζουν από την αρχή της φοίτησης. Το Σολφέζ συνεχίζεται παράλληλα με την Αρμονία. Αρμονία και Υποχρεωτικό Πιάνο πρέπει να αρχίζουν το νωρίτερο δυνατό. Ιστορία, Μορφολογία και Μουσική Δωματίου πρέπει να αρχίζουν το πολύ μέχρι την 1η ανωτέρα, αλλιώς ο σπουδαστής μπορεί να μην είναι έτοιμος εγκαίρως για Πτυχιακές ή Διπλωματικές Εξετάσεις. Για την παρακολούθηση της Μορφολογίας απαιτούνται γνώσεις 2ου έτους Αρμονίας τουλάχιστον.

  ✔️ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ΕΔΩ αναφέροντας στο "Θέμα" το μουσικό όργανο που σας ενδιαφέρει και την πόλη - περιοχή κατοικίας σας.