Πιάνο

Παρακολουθήστε μαθήματα πιάνου στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας!
Στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας και στα παραρτήματά του, το μάθημα του πιάνου διδάσκεται από 50 και πλέον καθηγητές, όλους διπλωματούχους μουσικούς, που στην πλειοψηφία τους έχουν στο ενεργητικό τους μεταπτυχιακές σπουδές σε Ακαδημίες του εξωτερικού.

Διάρκεια σπουδών ανά τάξη
Προκαταρκτική: Φοίτηση διετής
Κατωτέρα: Φοίτηση τριετής
Μέση: Φοίτηση τριετής
Ανωτέρα: Φοίτηση τριετής ή τετραετής

Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο.

Εβδομαδιαία χρονική διάρκεια ανά επίπεδο
- Προκαταρκτική Κατωτέρα 40 ΄
- Μέση 60΄
- Ανωτέρα 80΄
- Επαγγελματικό τμήμα 100΄
- Μεταπτυχιακό - Μεταδιπλωματικό τμήμα 100΄

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα
Θεωρία (3 έτη)
Σολφέζ (5 έτη)
Αρμονία (3 έτη)
Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)
Μορφολογία (2 έτη )
Χορωδία (2 έτη)
Μουσική Δωματίου (3 έτη)
Prima Vista
Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη) 
Ιστορία της Τέχνης (1 έτος) – η παρακολούθηση είναι προαιρετική
Οργανογνωσία (1 έτος) – η παρακολούθηση είναι προαιρετική


Να σημειωθεί ότι:
Θεωρία και Σολφέζ πρέπει να αρχίζουν από την αρχή της φοίτησης. Το Σολφέζ συνεχίζεται παράλληλα με την Αρμονία.
Ιστορία, Μορφολογία και Μουσική Δωματίου πρέπει να αρχίζουν το πολύ μέχρι την 1η ανωτέρα, αλλιώς ο σπουδαστής μπορεί να μην είναι έτοιμος εγκαίρως για Πτυχιακές ή Διπλωματικές Εξετάσεις.
Για την παρακολούθηση της Μορφολογίας απαιτούνται γνώσεις 2ου έτους Αρμονίας τουλάχιστον.

✔️ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ΕΔΩ αναφέροντας στο "Θέμα" το μουσικό όργανο που σας ενδιαφέρει και την πόλη-περιοχή κατοικίας σας.