Υποχρεωτικά Θεωρητικά και Ειδικά μαθήματα

 • Θεωρία της Μουσικής
 • Αρμονία
 • Σολφέζ
 • Ιστορία Μουσικής
 • Μορφολογία
 • Οργανογνωσία
 • Μουσική δωματίου
 • Ανάλυση μουσικών έργων
 • Ορχήστρα
 • Xoρωδία
 • Διεύθυνση χορωδίας
 • Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista)