Ετήσιο σεμινάριο Μουσικοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης με τη Δέσποινα Ματθαιοπούλου
Σεμινάρια

Ετήσιο σεμινάριο Μουσικοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης με τη Δέσποινα Ματθαιοπούλου

Το πρόγραμμα αναλύει τις βασικές αρχές γνωστών μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων, όπως Orff, Dalcroze, Kodály, Martenot, Paynter, Swanwick κ.ά. Το μάθημα χωρίζεται σε ενότητες και περιλαμβάνει παιχνίδια για την εύκολη και ευχάριστη διδασκαλία της μουσικής σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Οι σπουδές είναι μονοετούς διάρκειας (Οκτώβριος - Ιούνιος), και οι συναντήσεις γίνονται μία φορά τον μήνα, ημέρα Σάββατο και διαρκούν 4 ώρες (13:30 - 17:30)

Τα μαθήματα γίνονται στο κεντρικό κτήριο του Ωδείου, Ιπποκράτους 41, Αθήνα με φυσική παρουσία.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023-24:

1. Μουσικοκινητικά παιχνίδια 14/10/2023

2. Φωνητική αγωγή και διδασκαλία τραγουδιών 4/11/2023

3. Παιχνίδια και μέθοδος διδασκαλίας του ρυθμού 09/12/2023

4. Παιχνίδια ανακάλυψης των κρουστών μουσικών οργάνων και εξάσκησης της ακουστικής μνήμης (dictée) 13/01/2024

5. Ενεργητική ακρόαση, ηχοϊστορίες και παιχνίδια για την εμπέδωση διαφόρων μουσικών εννοιών (crescendo, decrescendo, accelerando κ.ά.) 17/02/2024

6. Αυτοσχεδιασμός και σύνθεση με χρήση της φωνής, των κρουστών οργάνων και γραφικών παραστάσεων 09/03/2024 

7. Εκμάθηση ποικιλίας κρουστών οργάνων Orff με ομαδικό παίξιμο, body percussions 13/04/2024 | Ώρα 10:30 - 14:30

8. Κατασκευές μουσικών οργάνων από απλά ανακυκλώσιμα υλικά 01/06/2024 | Ώρα 15:00 - 19:00

9. Τρόποι οργάνωσης μαθημάτων διδασκαλίας μουσικής σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Τρόποι οργάνωσης θεματικών μουσικοκινητικών παραστάσεων (χριστουγεννιάτικων, καλοκαιρινών κ.ά.) 08/06/2024

Μετά από την ολοκλήρωση κάθε ενότητας δίνονται αναλυτικές σημειώσεις.

Στο τέλος του κύκλου οι σπουδαστές λαμβάνουν βεβαίωση σπουδών.

Η παρακολούθηση του προγράμματος ενδείκνυται για παιδαγωγούς και φοιτητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικούς και σπουδαστές μουσικής. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες μουσικές γνώσεις.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δέσποινα Ματθαιοπούλου

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ Παναγιώτης Κολιαβασίλης

 
Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην αποστολή. Δοκιμάστε ξανά.
Εισάγετε το ονοματεπώνυμο σας
Εισάγετε τo κινητό σας Μη έγκυρος αριθμός κινητού
Μη έγκυρη ηλικία
Παρακαλώ συμπληρώστε το reCAPTCHA