Τομέας Λαϊκής Μουσικής

 


Ο Τομέας Λαϊκής Μουσικής του Ωδείου Φίλιππος Νάκας προσφέρει τη δυνατότητα για ολοκληρωμένες σπουδές σε ένα είδος μουσικής εξαιρετικά δημοφιλές στο κοινό, που ωστόσο μέχρι σήμερα υπέφερε από την έλλειψη οργανωμένης εκπαιδευτικής υποδομής.
Η σχολή είναι επανδρωμένη με μουσικούς που διαθέτουν πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία στο χώρο της λαϊκής μουσικής. Κάτω από την καθοδήγησή τους οι σπουδαστές αποκτούν τις γνώσεις και εμπειρίες που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση επαγγελματικών ευκαιριών.

Η εβδομαδιαία χρονική διάρκεια του μαθήματος είναι 60΄ (ομαδικό μάθημα μέχρι τρία άτομα) ή 40΄ (ατομικό μάθημα).
Το μάθημα των θεωρητικών είναι ομαδικό, γίνεται μια φορά την εβδομάδα και διαρκεί 60΄.
Οι σπουδές χωρίζονται σε τρία επίπεδα.