Παραδοσιακή Μουσική

Ο Τομέας Παραδοσιακής Μουσικής του Ωδείου Φίλιππος Νάκας εδώ και πολλά χρόνια εμβαθύνει στα μουσικά συστήματα και αναπτύσσει σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης των παραδοσιακών οργάνων, στοχεύοντας σε ένα καλύτερο μέλλον της παραδοσιακής μας μουσικής. Μουσικής ζωντανής, που έρχεται από το χθες και ελεύθερα και αβίαστα ενσωματώνεται και τρέφει το σήμερα.

Οι καθηγητές του τομέα, με βαθιά αγάπη και έντονη καλλιτεχνική αναζήτηση, όχι μόνο τιμούν τη μουσική παράδοση του τόπου μας αλλά συμβάλλουν στην προσπάθεια αναίρεσης μιας αντίληψης που για πολύ χρόνο υποτίμησε την παράδοση αυτή.

Οι μαθητευόμενοι μουσικοί μελετούν τις κατακτήσεις των παλαιών τεχνιτών σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο και για πρώτη φορά η παραδοσιακή μουσική αποκτά εκπροσώπους που διεκδικούν για λογαριασμό της δικαιώματα Τέχνης, ενδιαφερόμενοι για την καλλιτεχνική της αξία, χωρίς δεσμεύσεις γραφικού, φολκλορικού ή μουσειακού τύπου.
Τα μαθήματα είναι είτε ατομικά με εβδομαδιαία χρονική διάρκεια 40΄, είτε ομαδικά (σε τμήματα έως τριών ατόμων) με εβδομαδιαία χρονική διάρκεια 60΄. Οι σπουδές χωρίζονται σεέξι επίπεδα.

Το μάθημα των θεωρητικών είναι ομαδικό, γίνεται μια φορά την εβδομάδα (60΄) και περιλαμβάνει:

Θεωρία της “Ανατολικής” Μουσικής, Θεωρία της “Δυτικής” Μουσικής, Θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής, Solfège, Μετρική – Ρυθμολογία, Ιστορία Παραδοσιακής Μουσικής, Οργανολογία, Φιλολογία Δημοτικών Τραγουδιών, Μουσικά σύνολα