11/03/2020

Αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Προς την εκπαιδευτική κοινότητα του Ωδείου Φίλιππος Νάκας

Αγαπητοί μαθητές, γονείς, διδάσκοντες, φίλοι

Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 (10-03-2020 ΦΕΚ 783 τεύχος δεύτερο) περί επιβολής του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δομών - ιδιωτικών και δημοσίων - όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, το Ωδείο Φίλιππος Νάκας έχει αναστείλει κάθε εκπαιδευτική και καλλιτεχνική του δραστηριότητα. Βάσει της Νέας Υπουργικής Απόφασης η αναστολή λειτουργίας παρατείνεται έως τις 10 Απριλίου 2020.

Η λήψη αυτού του μέτρου κρίθηκε απαραίτητη στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού. Η διασφάλιση της υγείας των μαθητών και καθηγητών μας είναι πρώτιστο μέλημα. 

Θα σας κρατούμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη που αφορά στην επαναλειτουργία του Ωδείου.

Εκφράζουμε τη λύπη μας για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση.

Για τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού, ενημερωθείτε 
ΕΔΩ.