19/01/2019

Υποτροφίες Yamaha Music Foundation of Europe 2018-2019 για τρομπέτα | Ακροάσεις

Υποτροφίες Yamaha Music Foundation of Europe 2018-2019 για τρομπέτα | Ακροάσεις

Yamaha Music Foundation of Europe
Πρόγραμμα υποτροφιών 2018/2019
 
Συνολικά θα δοθούν 46 υποτροφίες σε σπουδαστές μουσικής ανώτερων μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε 33 ευρωπαϊκές χώρες. Το έτος 2018/2019, οι υποτροφίες θα δοθούν στην κατηγορία: ΤΡΟΜΠΕΤΑ
Οι όροι του διαγωνισμού μπορεί να διαφοροποιούνται μερικώς, ανάλογα με τη χώρα διοργάνωσης. Ο ελληνικός διαγωνισμός προβλέπει τη χορήγηση μίας υποτροφίας αξίας 2.000,00 Ευρώ σε σπουδαστή που φοιτά σε αναγνωρισμένο Ωδείο, Μουσική Σχολή ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα, με ειδίκευση στην τρομπέτα και έχει γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής και να τη στείλουν στην Επιτροπή Διοργάνωσης της YMFE στην Ελλάδα μαζί με μία ηχογράφηση σε CD ή DVD δύο έργων από δύο διαφορετικές μουσικές εποχές για σόλο όργανο ή με συνοδεία. Η συνολική διάρκεια των δύο ηχογραφήσεων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20 λεπτά.
 
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα υποτροφιών του έτους 2018/2019 είναι η 30ή Νοεμβρίου 2018.
Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους στην επιτροπή διοργάνωσης της χώρας όπου σπουδάζουν.
Διαδικασία επιλογής: Αρχικά μέσω των ηχογραφήσεων και στη συνέχεια μέσω ζωντανής ακρόασης στις 19 Ιανουαρίου 2019. Όσοι από τους αιτούντες κληθούν να συμμετάσχουν στη ζωντανή ακρόαση,θα πρέπει να ερμηνεύσουν και πάλι δύο έργα από δύο διαφορετικές μουσικές εποχές, σόλο ή με συνοδεία πιάνου. Η συνοδεία δεν αποτελεί ευθύνη των διοργανωτών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε καλέστε την Επιτροπή Διοργάνωσης της χώρας στην οποία φοιτάτε:
 
ΕΛΛΑΔΑ
Ωδείο Φίλιππος Νάκας
Ιπποκράτους 41
106 80 Αθήνα
τηλ.: 210 3634000
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: