Μουσικοθεραπεία
«Η Μουσική μπορεί να δώσει Φωνή σε αυτό που ακόμη δεν έχει ακουστεί,
μπορεί να μας δώσει πρόσβαση στον αόρατο κόσμο
των Εικόνων, των Αναμνήσεων και των Συνειρμών»
Dr. Diane Austin, Director of the Music Psychotherapy Center in NYC, ΝΥ, USA
 

Ο
 Τομέας Μουσικοθεραπείας του Ωδείου Φίλιππος Νάκας περιλαμβάνει:

Α) Ατομικές και Ομαδικές Συνεδρίες Μουσικοθεραπείας (Ιπποκράτους 41, Αθήνα και στο παράρτημα Γλυφάδας)

Β) Σεμιναριακό κύκλο Εισαγωγής στη Μουσικοθεραπεία διάρκειας 40 ωρών, με τη δυνατότητα και για εξ αποστάσεως παρακολούθηση

•Τμήμα με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, Ιπποκράτους 41, Αθήνα

•Τμήμα παρακολούθησης εξ αποστάσεως, με ένα τριήμερο φυσικής παρουσίας (20 ώρες εξ αποστάσεως και 20 ώρες ένα τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή)

 


Ατομικές και Ομαδικές Συνεδρίες Μουσικοθεραπείας

Τι είναι η Μουσικοθεραπεία;

Η μουσική, ως αρχέγονο μέσο έκφρασης και επικοινωνίας αλλά και ως τέχνη, αποκαλύπτει και απελευθερώνει συναισθήματα. Έχει τη δύναμη να μας συγκινεί, να μας ταξιδεύει, να μας ενεργοποιεί ή να μας χαλαρώνει και να μας «φέρνει πιο κοντά». Έρευνες διαπιστώνουν ότι ενώ η γλώσσα ενεργοποιεί κυρίως το ένα από τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, η μουσική ενεργοποιεί πολλά διαφορετικά τμήματα πραγματοποιώντας αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε αυτά.

Η Mουσικοθεραπεία (Music Therapy) συγκαταλέγεται στις ‘Θεραπείες μέσω Τέχνης’. Αξιοποιεί την έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου να ανταποκρίνεται στην μουσική καθώς και την έμφυτη ικανότητά του για δημιουργία, με σκοπό τη θεραπευτική αλλαγή και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μουσικοθεραπείας (WFMT), «Μουσικοθεραπεία είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη, επαγγελματική χρήση της μουσικής και των στοιχείων της ως παρέμβαση σε ιατρικά, εκπαιδευτικά και θεραπευτικά πλαίσια με άτομα ή ομάδες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους και να βελτιώσουν την σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και πνευματική τους κατάσταση και υγεία». Πραγματοποιείται σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, μόνο από εξειδικευμένο μουσικοθεραπευτή που έχει εκπαιδευτεί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα μουσικοθεραπείας, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα μουσικοθεραπείας, ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας, πρακτική άσκηση, εποπτεία και προσωπική ψυχοθεραπεία. Ο μουσικοθεραπευτής έχει άριστες γνώσεις μουσικής. Αντίθετα, για τη συμμετοχή ενός ατόμου στη μουσικοθεραπεία δεν είναι απαραίτητη η οποιαδήποτε γνώση μουσικής ή μουσικού οργάνου.

Η ελεύθερη μουσική/δημιουργική έκφραση μέσω δραστηριοτήτων όπως: ο αυτοσχεδιασμός με μουσικά όργανα, το τραγούδι, η δημιουργία στίχων και τραγουδιών, καθώς και η μουσική ακρόαση, πάντα με την υποστήριξη του μουσικοθεραπευτή, συντελούν στην επίτευξη των εξατομικευμένων στόχων. Στο χώρο της Μουσικοθεραπείας υπάρχουν ποικίλα μουσικά όργανα (όπως πιάνο, κιθάρα, κρουστά κ.ά.). Στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας γίνεται επιπλέον και χρήση της μουσικής τεχνολογίας, με τη δυνατότητα ψηφιακής ηχογράφησης και εγγραφής των τραγουδιών και των μουσικών κομματιών των συμμετεχόντων σε μορφή mp3 και σε Audio CD. Οι μουσικές δραστηριότητες αποτελούν ελκυστικό κίνητρο για συμμετοχή γι’ αυτό και στη Μουσικοθεραπεία συμμετέχουν με χαρά και ενθουσιασμό παιδιά και νέοι που αντιστέκονται σε άλλες μορφές θεραπείας.

[Οι συναντήσεις είναι ατομικές ή ομαδικές (έως 4 άτομα), γίνονται μία φορά την εβδομάδα και έχουν διάρκεια 45 λεπτά]

Η Μουσικοθεραπεία μπορεί να είναι βασική ή συμπληρωματική θεραπεία. Η συμβολή της στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου είναι σημαντική, ανεξάρτητα από τη συναισθηματική, κοινωνική, σωματική, νοητική και πνευματική του κατάσταση και υγεία και ανεξάρτητα από το αν δέχεται παράλληλα άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις όπως: λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και ψυχοθεραπεία (Ψαλτοπούλου, Ντ., 2012).

Σε ποιους απευθύνεται;

Ο Τομέας Μουσικοθεραπείας του Ωδείου Φίλιππος Νάκας υποδέχεται παιδιά και νέους με ήπιες ή σοβαρότερες δυσκολίες και αναπηρίες όπως:

n Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία κ.α.)
n Προβλήματα ή Απουσία Λόγου
n Συναισθηματικές / Αγχώδεις διαταραχές
n Δυσκολία στην Κοινωνική Προσαρμογή
n Διάσπαση Προσοχής/Υπερκινητικότητα
n Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμό, Σύνδρομο Asperger)
n Σύνδρομο Down και άλλα σύνδρομα
n Νοητική, Κινητική ή Αισθητηριακή αναπηρία
n Διαταραχές στη Συμπεριφορά (συχνές εκρήξεις θυμού, σχολική άρνηση, συνεχής επιδίωξη της προσοχής των άλλων κ.ά.)
n Χρόνιες Παθήσεις όπως Σκλήρυνση κατά Πλάκας
n Αναπηρίες που προκλήθηκαν από σοβαρά ατυχήματα κ.ά.

Ποιοι είναι οι στόχοι και τα αποτελέσματα της Μουσικοθεραπείας;

Με την υποστήριξη του εξειδικευμένου Μουσικοθεραπευτή, το παιδί ή ο νέος:

n Εκφράζει συγκινησιακές εντάσεις με δημιουργικό τρόπο και καταφέρνει να τις αποφορτίσει και να τις διαχειριστεί.
n Συνειδητοποιεί και επεξεργάζεται βαθύτερα συναισθήματα, δυσκολίες, ανησυχίες και επιθυμίες του.
n Ενισχύει την αυτοεκτίμησή του και αποκτά αίσθηση και αποδοχή εαυτού σε μια ζωή με νόημα και αξία.
n Βελτιώνει την ικανότητα του να επικεντρώνει την προσοχή του, να συγκεντρώνεται και να αλληλεπιδρά.
n Ανακαλύπτει, εξελίσσει και αξιοποιεί την έμφυτη δημιουργική του ικανότητα.
n Μειώνει το άγχος του, οργανώνει τη σκέψη και δομεί τον λόγο του.
n Βελτιώνει τις επικοινωνιακές και κοινωνικές του δεξιότητες. Μαθαίνει να συνεργάζεται, να εκφράζει τα συναισθήματά του με κατάλληλο τρόπο κ.ά.
n Αναπτύσσει την ικανότητά του να δημιουργεί και να καλλιεργεί σχέσεις με άλλους ανθρώπους.
n Χαλαρώνει και αποκτά μεγαλύτερη ενέργεια και όρεξη για δραστηριότητες ή μαθήματα που ακολουθούν.
n Βελτιώνει την ικανότητα του να ελέγχει την παρορμητικότητά του και να διοχετεύει την ενέργειά του με δημιουργικό τρόπο.
n Μαθαίνει να βάζει προτεραιότητες και να κάνει επιλογές.
n Μειώνει προβληματικές συμπεριφορές.
n Βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη μνήμη του.
n Εισπράττει χαρά και ικανοποίηση και αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής του


 

Σεμιναριακός Κύκλος Εισαγωγής στη Μουσικοθεραπεία διάρκειας 40 ωρών,

με τη δυνατότητα και για εξ αποστάσεως παρακολούθηση

Δημιουργία δύο ξεχωριστών τμημάτων:

Α) Τμήμα με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων

Β) Τμήμα παρακολούθησης εξ αποστάσεως, με ένα τριήμερο φυσικής παρουσίας (20 ώρες εξ αποστάσεως και 20 ώρες ένα τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή)

Ο Τομέας Μουσικοθεραπείας του Ωδείου Φίλιππος Νάκας, εκτός από ατομικές και ομαδικές συνεδρίες μουσικοθεραπείας, περιλαμβάνει και «Σεμιναριακό Κύκλο Εισαγωγής στη Μουσικοθεραπεία» με υπεύθυνη την μουσικοθεραπεύτρια Πελίνα Ευαγγέλου. Ο σεμιναριακός κύκλος είναι αυτοτελής, έχει διάρκεια 40 ώρες και διεξάγεται δύο φορές τον χρόνο: από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο και από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο. Τα τμήματα είναι ολιγομελή.

Ο κύκλος απευθύνεται σε σπουδαστές μουσικής ή επαγγελματίες μουσικούς, φοιτητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς κ.ά. που επιθυμούν να γνωρίσουν το αντικείμενο της μουσικοθεραπείας και τη φιλοσοφία της (Η γνώση μουσικού οργάνου δεν είναι απαραίτητη). Απευθύνεται σε όσους χρησιμοποιούν ή επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη μουσική ως εργαλείο στη θεραπεία ή στην εκπαίδευση και  προετοιμάζει, δίνει την βάση (foundation), σε όσους συμμετέχοντες ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές και ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη μουσικοθεραπεία. Τον «Σεμιναριακό Κύκλο Εισαγωγής στη Μουσικοθεραπεία» μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν το πώς η μουσική μπορεί να διευκολύνει την έκφραση, την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία (λεκτική ή μη) και το πώς η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να αναπτύξει τις συναισθηματικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές του δεξιότητες καθώς και τη δημιουργική του ικανότητα και να αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής του.

[Στους συμμετέχοντες χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης]

Τα σεμινάρια μουσικοθεραπείας είναι θεωρητικά και βιωματικά και περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες:

n Ορισμός της Μουσικοθεραπείας
n Σε ποιους απευθύνεται
n Εκφραστικές Θεραπείες, Θεραπείες μέσω τέχνης
n Οι Ιδιότητες της Μουσικής και η Χρήση της Μουσικής στη Μουσικοθεραπεία
n Βασικές σχολές και είδη Μουσικοθεραπείας
n Εφαρμογές της Μουσικοθεραπείας σε κλινικά και εκπαιδευτικά πλαίσια
n Στόχοι και αποτελέσματα της Μουσικοθεραπείας
n Μουσικοθεραπεία και Μουσική Τεχνολογία
n Κλινικά παραδείγματα (βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα από συνεδρίες, παρακολούθηση συνεδριών)
n Η μουσικοθεραπεία στον κόσμο και στην Ελλάδα
n Η εκπαίδευση στη Μουσικοθεραπεία
n Κοινωνική Μουσικοθεραπεία
n Έργα Κοινωνικής Μουσικοθεραπείας (βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα από μουσικές εμφανίσεις, συναυλίες, ντοκιμαντέρ κ.α.)
n Προσαρμοσμένες εφαρμογές των βασικών αρχών και παρεμβάσεων της μουσικοθεραπείας από μη μουσικοθεραπευτές
n Βιωματικά εργαστήρια (αυτοσχεδιασμοί, μουσική ακρόαση κ.α.)
n Βιβλιογραφία

Εκπαιδευτικό έτος 2018-2019:

Φέτος, ο σεμιναριακός κύκλος θα πραγματοποιηθεί από τις 3 Οκτωβρίου 2018 έως και τις 6 Φεβρουαρίου 2019. Για όσους δεν καταφέρουν να τον παρακολουθήσουν αυτό το διάστημα, ο κύκλος θα επαναληφθεί από τις 20 Φεβρουαρίου 2019 έως και τις 19 Ιουνίου 2019. Θα δημιουργηθούν δύο ξεχωριστά τμήματα. Το ένα τμήμα θα πραγματοποιεί τις συναντήσεις από κοντά, με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων και οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τετάρτη 18.00-19.30 στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας, Ιπποκράτους 41, Αθήνα. Το άλλο τμήμα θα πραγματοποιεί τις συναντήσεις εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου και οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τετάρτη 19.45-21.00.

Κάθε σεμιναριακός κύκλος περιλαμβάνει ένα επιπλέον μάθημα διάρκειας 3 ωρών με την Δρα Ντόρα Ψαλτοπούλου, Λέκτορα Μουσικοθεραπείας στο ΤΜΣ της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Επιπλέον, περιλαμβάνει αρκετές ώρες βιωματικών σεμιναρίων καθώς και 4 ώρες παρακολούθηση συνεδριών μουσικοθεραπείας που πραγματοποιεί η κ. Ευαγγέλου στο Κέντρο Ημέρας του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Aτόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες, "Aμυμώνη". 

Υπεύθυνη του Τομέα Μουσικοθεραπείας είναι η Πελίνα Ευαγγέλου, Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ) και μέλος της Aμερικανικής Ένωσης Mουσικοθεραπείας (ΑΜΤΑ). Διατέλεσε Αντιπρόεδρος του ΕΣΠΕΜ το διάστημα 2011-2014.

Για να δείτε το βιογραφικό της κυρίας Ευαγγέλου κάντε κλικ εδώ. 

Επιστημονική Συνεργάτις: Ντόρα Ψαλτοπούλου, Μουσικοθεραπεύτρια PhD,MA-CMT, Λέκτορας Μουσικοθεραπείας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

  

Αναλυτικά οι ώρες και μέρες:

ÜΑ) Τμήμα με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων:      >>>  Aυτοτελής Σεμιναριακός Κύκλος Εισαγωγής στη Μουσικοθεραπεία, διάρκειας 40 ωρών.

Διάστημα: 3 Οκτωβρίου 2018 έως και 6 Φεβρουαρίου 2019

 

3, 19, 17, 24, 31 Οκτωβρίου / 7, 14, 21, 28 Νοεμβρίου / 12, 19 Δεκεμβρίου / 9,16, 23, 30 Ιανουαρίου / 6 Φεβρουαρίου

Ημέρα: Τετάρτη

ώρες: 18:00-19:30

χώρος: Ωδείο Φίλιππος Νάκας, Ιπποκράτους 41, Αθήνα

Επιπλέον: Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 ώρες: 12:00-18:00 και Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 ώρες 10:00-16:00 (χώρος: Ωδείο Φίλιππος Νάκας, Ιπποκράτους 41, Αθήνα). Επίσης, ένα πρωινό από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες: 10:00-14:00 παρακολούθηση συνεδριών μουσικοθεραπείας που πραγματοποιεί η κ. Ευαγγέλου στο Κέντρο Ημέρας του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Aτόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες, "Aμυμώνη" (διεύθυνση: πρώην Αμερικανική Βάση, λεωφόρος Βουλιαγμένης,  Ελληνικό, έξω από τη στάση του μετρό Ελληνικού). Η ακριβής ημερομηνία παρακολούθησης των συνεδριών στην Αμυμώνη θα αποφασιστεί κατόπιν συνεννόησης των μελών του συγκεκριμένου ολιγομελούς τμήματος.


  
   >>>  Αυτοτελής Σεμιναριακός Κύκλος Εισαγωγής στη Μουσικοθεραπεία, διάρκειας 40 ωρών.

Διάστημα: 20 Φεβρουαρίου έως και 19 Ιουνίου 2019

20, 27 Φεβρουαρίου / 6, 13, 20, 27 Μαρτίου / 3, 10, 17, 24 Απριλίου / 8, 22, 29 Μαΐου / 5, 12, 19 Ιουνίου

Ημέρα: Tετάρτη

ώρες: 18:00-19:30

χώρος: Ωδείο Φίλιππος Νάκας, Ιπποκράτους 41, Αθήνα

Επιπλέον: Σάββατο 18 Μαΐου 2019, ώρες: 12:00-18:00 και Κυριακή 19 Μαΐου 2019, ώρες: 10:00-16:00 (χώρος: Ωδείο Φίλιππος Νάκας, Ιπποκράτους 41, Αθήνα). Επίσης, ένα πρωινό από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00-14:00 παρακολούθηση συνεδριών μουσικοθεραπείας που πραγματοποιεί η κ. Ευαγγέλου στο Κέντρο Ημέρας του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Aτόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες, "Aμυμώνη" (διεύθυνση: πρώην Αμερικανική Βάση, λεωφόρος Βουλιαγμένης,  Ελληνικό, έξω από τη στάση του μετρό Ελληνικού). Η ακριβής ημερομηνία παρακολούθησης των συνεδριών στην Αμυμώνη θα αποφασιστεί κατόπιν συνεννόησης των μελών του συγκεκριμένου ολιγομελούς τμήματος.ÜΒ) Τμήμα παρακολούθησης εξ αποστάσεως, με ένα τριήμερο φυσικής παρουσίας (20 ώρες εξ αποστάσεως και 20 ώρες ένα τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή)

           >>>  Αυτοτελής Σεμιναριακός Κύκλος Εισαγωγής στη Μουσικοθεραπεία, διάρκειας 40 ωρών.

Διάστημα: 3 Οκτωβρίου 2018 έως και 6 Φεβρουαρίου 2019

3, 19, 17, 24, 31 Οκτωβρίου / 7, 14, 21, 28 Νοεμβρίου / 12, 19 Δεκεμβρίου / 9,16, 23, 30 Ιανουαρίου / 6 Φεβρουαρίου

Ημέρα: Τετάρτη

ώρες: 19:45-21:00, Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου

Επιπλέον: Παρασκευή 7,  Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 ώρες 10:00-14:00: Παρακολούθηση συνεδριών μουσικοθεραπείας που πραγματοποιεί η κ. Ευαγγέλου στο Κέντρο Ημέρας του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Aτόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες, "Aμυμώνη" (διεύθυνση: πρώην Αμερικανική Βάση, λεωφόρος Βουλιαγμένης,  Ελληνικό, έξω από τη στάση του μετρό Ελληνικού). Επίσης: Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 ώρες 15:00-19:00, Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 ώρες: 12:00-18:00 και Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2019 ώρες 10:00-16:00  (χώρος: Ωδείο Φίλιππος Νάκας, Ιπποκράτους 41, Αθήνα)

Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν μπορέσει να έρθει το συγκεκριμένο τριήμερο (Παρασκευή έως Κυριακή) μπορεί να παρακολουθήσει το αντίστοιχο τριήμερο του επόμενου σεμιναριακού κύκλου (Φεβρουάριος-Ιούνιος).

        
 >>>  Αυτοτελής Σεμιναριακός Κύκλος Εισαγωγής στη Μουσικοθεραπεία, διάρκειας 40 ωρών.

Διάστημα: 20 Φεβρουαρίου έως και 19 Ιουνίου 2019

20, 27 Φεβρουαρίου / 6, 13, 20, 27 Μαρτίου / 3, 10, 17, 24 Απριλίου / 8, 22, 29 Μαΐου / 5, 12, 19 Ιουνίου

Ημέρα: Tετάρτη

ώρες: 19:45-21:00, παρακολούθηση μέσω διαδικτύου

Επιπλέον: Παρασκευή 17,  Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Μαΐου 2019, ώρες 10:00-14:00: Παρακολούθηση συνεδριών μουσικοθεραπείας που πραγματοποιεί η κ. Ευαγγέλου στο Κέντρο Ημέρας του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Aτόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες, "Aμυμώνη" (διεύθυνση: πρώην Αμερικανική Βάση, λεωφόρος Βουλιαγμένης,  Ελληνικό, έξω από τη στάση του μετρό Ελληνικού). Επίσης: Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 ώρες 15:00-19:00, Σάββατο 18 Μαΐου 2019 ώρες: 12:00-18:00 και Κυριακή 19 Μαΐου 2019 ώρες 10:00-16:00  (χώρος: Ωδείο Φίλιππος Νάκας, Ιπποκράτους 41, Αθήνα)

Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν μπορέσει να έρθει το συγκεκριμένο τριήμερο (Παρασκευή έως Κυριακή) μπορεί να παρακολουθήσει το αντίστοιχο τριήμερο του επόμενου σεμιναριακού κύκλου (Οκτώβριος- Φεβρουάριος).

       Ο κύκλος προετοιμάζει, δίνει την βάση (foundation), σε όσους συμμετέχοντες ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές και ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη μουσικοθεραπεία. Τον Μάρτιο του 2016 ξεκίνησε το πρώτο αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η διάρκεια σπουδών είναι δύο έτη και τα μαθήματα πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακα (για ενάμιση χρόνο), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει και κάποιος που μένει και εργάζεται στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη της Ελλάδας. 


Πληροφορίες στο linkΠανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia: και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 22 Αυγούστου 2016, Τεύχος δεύτερο, Αρ. Φύλλου 2589, Απόφαση Αριθμ. 5894. link: http://www.uom.gr/media/docs/mus-soc/FEK-Tropopoihsh-2016.pdf