Κομμάτια γραμμένα από νέους συνθέτες για νέους πιανίστες
Ωδείο Θεσσαλονίκης

Κομμάτια γραμμένα από νέους συνθέτες για νέους πιανίστες