Σύστημα Robbie

Για ηλικίες από 10 έως 22 μηνών

Η μικρή φώκια με το όνομα 'Robbie' συνοδεύει μουσικά, με απλές ιστορίες, τις διάφορες βαθμίδες ανάπτυξης των παιδιών από δέκα έως είκοσι δύο μηνών. Παρακολουθεί εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής, όπως το μπάνιο, ο ύπνος, το φαγητό, το ντύσιμο, τα γενέθλια κ.λπ. Πυρήνας του συστήματος είναι η αρχή της 'ελεύθερης ανακάλυψης', που επιτρέπει στα παιδιά να προχωρούν σε μικρές ανακαλύψεις ανάλογα με το δικό τους επίπεδο μάθησης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομαδικό τραγούδι, παιχνίδι, μουσικές ακροάσεις και κίνηση.
Οι γονείς που θα προσφέρουν στα παιδιά τους το προνόμιο να συμμετέχουν στο σύστημα αυτό θα δουν θετικότατα 'απτά' αποτελέσματα, όπως, μεταξύ άλλων, πιο ήρεμο ύπνο και αλματώδη ανάπτυξη της συναισθηματικής και κοινωνικής συμπεριφοράς του βρέφους.

✔️ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ΕΔΩ αναφέροντας στο "Θέμα" το μουσικό όργανο - μάθημα που σας ενδιαφέρει και την πόλη - περιοχή κατοικίας σας.