Γενικά υποχρεωτικά και θεωρητικά μαθήματα

Τα μαθήματα, στις τάξεις των οποίων οφείλουν να φοιτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές, είναι:

1.Θεωρία ευρωπαϊκής Μουσικής, δύο (2) τάξεις.

2.Θεωρία ελληνικής Μουσικής, δύο (2) τάξεις.

3.α) Τροπική (για τα μη συγκερασμένα), ή β. Αρμονική ανάλυση (για συγκερασμένα που έχουν δυνατότητα αρμονικής συνοδείας). Δύο (2) τάξεις.

4.Θεωρία Ρυθμών/στοιχειώδης συνοδεία με κρουστά μία (1) τάξη.

5.Αρμονική συνοδεία μία (1) τάξη.

6.Βυζαντινή Μουσική, δύο (2) τάξεις.

7.Ιστορία Ελληνικής Μουσικής μία (1) τάξη.

8.Οργανολογία μία (1) τάξη.

9.Μορφολογία Ελληνικής Μουσικής.

10.Μουσικά Σύνολα (με Χορωδία, οργανικά και μεικτά Σύνολα, Χορό κ.λπ.) επτά (7) τάξεις.

11.Όργανο αναφοράς, σε δύο (2) τάξεις Μέση 2 και3 - Θ1 και Θ2.

12.Πολυφωνικό όργανο συνοδείας σε μία (1) τάξη Μέση 3 - Θ3.

13.Πρακτικό διδασκαλείο μία (1) τάξη.