Αερόφωνα

Νέι
Κλαρίνο
Φλογέρα - Σουραύλι
Σύριγγα Πανός (μουσκάλι)
Τρομπέτα
Σαξόφωνο
Τρομπόνι