Συνεδρίες Μουσικοθεραπείας

Η Mουσικοθεραπεία (Music Therapy) υπάγεται στις Θεραπείες μέσω Τέχνης. Είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση που αξιοποιεί το δημιουργικό δυναμικό του ανθρώπου και την έμφυτη ικανότητα του για μουσική έκφραση και επικοινωνία. Στόχοι της μουσικοθεραπείας είναι η βελτίωση της συναισθηματικής, σωματικής, κοινωνικής και πνευματικής κατάστασης του ατόμου και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. Πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο μουσικοθεραπευτή που έχει εκπαιδευτεί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα μουσικοθεραπείας.

Για τη συμμετοχή ενός ατόμου στη μουσικοθεραπεία δεν είναι απαραίτητη η οποιαδήποτε γνώση μουσικής ή μουσικού οργάνου. Η ελεύθερη μουσική-δημιουργική έκφραση μέσω δραστηριοτήτων όπως: ο αυτοσχεδιασμός με μουσικά όργανα, το τραγούδι, η δημιουργία στίχων και τραγουδιών, καθώς και η μουσική ακρόαση -πάντα με την υποστήριξη του μουσικοθεραπευτή - συντελούν στην επίτευξη των εξατομικευμένων στόχων.


Σε ποιους απευθύνεται;
Ο Τομέας Μουσικοθεραπείας του Ωδείου Φίλιππος Νάκας υποδέχεται παιδιά και νέους με ήπιες ή σοβαρότερες δυσκολίες και αναπηρίες όπως:

Νοητική, Κινητική ή Αισθητηριακή Αναπηρία
Προβλήματα ή Απουσία Λόγου
Ειδικές Αναπτυξιακές Μαθησιακές Διαταραχές (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία)
Συναισθηματικές ή Αγχώδεις Διαταραχές που μπορεί να παρουσιάζουν: Δυσκολία συγκέντρωσης, Χαμηλή αυτοεκτίμηση, Τάση για απομόνωση, Υπερβολικό Άγχος, Φοβίες, Διαταραχές συμπεριφοράς κ.α.
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ: Αυτισμό, Σύνδρομο Asperger)
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
Σύνδρομο Down και άλλα Σύνδρομα
Εγκεφαλική Παράλυση
Αναπηρίες που προκλήθηκαν από Σοβαρά Ατυχήματα
Πολλαπλές Αναπηρίες κ.ά.


Ποιοι είναι οι στόχοι και τα αποτελέσματα της Μουσικοθεραπείας;

Με την υποστήριξη του μουσικοθεραπευτή, το παιδί ή ο νέος:
Εκφράζει συγκινησιακές εντάσεις με δημιουργικό τρόπο και καταφέρνει να τις αποφορτίσει και να τις διαχειριστεί.
Συνειδητοποιεί και επεξεργάζεται βαθύτερα συναισθήματα, δυσκολίες, ανησυχίες και επιθυμίες του.
Βελτιώνει την ικανότητά του να επικεντρώνει την προσοχή του, να συγκεντρώνεται και να αλληλεπιδρά.
Αναπτύσσει τις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητές του.
Ανακαλύπτει, εξελίσσει και αξιοποιεί την έμφυτη δημιουργική του ικανότητα.
Μειώνει το άγχος του, οργανώνει τη σκέψη και δομεί τον λόγο του.
Εισπράττει χαρά και ικανοποίηση, ενισχύει την αυτοεκτίμησή του και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής του.
Μαθαίνει να βάζει προτεραιότητες και να κάνει επιλογές.
Χαλαρώνει και αποκτά μεγαλύτερη ενέργεια και όρεξη για δραστηριότητες ή μαθήματα που ακολουθούν.
Βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη μνήμη του κ.ά.

[Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα]

Τις συνεδρίες πραγματοποιεί η μουσικοθεραπεύτρια Πελίνα Ευαγγέλου.

 
✔️ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ΕΔΩ αναφέροντας στο "Θέμα" τις Συνεδρίες ή τα Σεμινάρια Μουσικοθεραπείας.