Εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία

Στο εξειδικευμένο τμήμα προετοιμασίας υποψηφίων για την εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία της Ελλάδας το μάθημα είναι ατομικό (60') ή ομαδικό (90΄) και ως σκοπό έχει να εξοικειώσει τον υποψήφιο στις απαιτήσεις εξέτασης για την εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία, έτσι όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

  • διάκριση τονικού ύψους,
  • ρυθμική αναγνώριση,
  • μουσική ακρόαση,
  • απόδοση τραγουδιού σε διαφορετικές τονικότητες (transporto),
  • παίξιμο διδόμενης μελωδίας σε οικείο όργανο (ξυλόφωνο ή μεταλλόφωνο).
    Δεκτά γίνονται κατά κανόνα παιδιά πέμπτης και έκτης δημοτικού, αλλά και παιδιά που επιθυμούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Μουσικό Σχολείο μετά την 1η Γυμνασίου.