Ηλεκτρική κιθάρα

  Αρχική / Μάθημα

Διδάσκονται όλα τα στυλ της μοντέρνας μουσικής από κορυφαίους καθηγητές και ο σπουδαστής ειδικεύεται στο στυλ της επιλογής του.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν: 

- Τεχνικές στην ηλεκτρική κιθάρα

- Αυτοσχεδιασμός, συνοδεία και ήχος

Διάρκεια σπουδών και εβδομαδιαία χρονική διάρκεια μαθημάτων:

Οι σπουδές χωρίζονται σε οκτώ επίπεδα. Τα μαθήματα είναι ατομικά, με εβδομαδιαία χρονική διάρκεια 40'.


Ηλεκτρική κιθάρα Ηλεκτρική κιθάρα