Εκκλησιαστικό όργανο

  Αρχική / ΜάθημαΑπό το εκπαιδευτικό έτος 2013-14 το Ωδείο Φίλιππος Νάκας εντάσσει στο πρόγραμμα σπουδών του τη διδασκαλία του εκκλησιαστικού οργάνου.

 

Το εκκλησιαστικό όργανο ανήκει στην κατηγορία των πνευστών πληκτροφόρων οργάνων. Θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί ως όργανο-ορχήστρα, κι αυτό γιατί η μεγάλη ποικιλία των ήχων του, του προσδίδει ένα συμφωνικό χαρακτήρα, ο οποίος αμιλλάται το ηχητικό αποτέλεσμα μιας μεγάλης συμφωνικής ορχήστρας. Η διδασκαλία του εκκλησιαστικού οργάνου αποτελεί μια πραγματική πρόκληση, δεδομένου ότι για να χειριστεί κάποιος το όργανο αυτό επαρκώς, απαιτείται γνώση χειρισμού ενός πληκτροφόρου οργάνου σε επίπεδο μέσης σχολής, για να καταστεί εφικτή η εκμάθηση των ποδοπλήκτρων αλλά και της ενορχήστρωσης. Τα ειδικά μαθήματα γίνονται στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών, της οποίας το εκκλησιαστικό όργανο είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει σε ναό στην Αθήνα.


Εκκλησιαστικό όργανο