Κλασική κιθάρα

  Αρχική / ΜάθημαΕβδομαδιαία χρονική διάρκεια μαθημάτων ανά επίπεδο:

 • Προκαταρκτική  Κατωτέρα 40 ΄
 • Μέση 60΄
 • Ανωτέρα 80΄
 • Επαγγελματικό τμήμα 100΄
 • Μεταπτυχιακό - Μεταδιπλωματικό τμήμα 100΄

  Διάρκεια σπουδών ανά τάξη στη Σχολή Κιθάρας

  ♦Προκαταρκτική: Φοίτηση Διετής

  ♦Κατωτέρα: Φοίτηση Τριετής

  ♦Μέση: Φοίτηση Τριετής

  ♦Ανωτέρα: Φοίτηση Τριετής ή Τετραετής

  Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο.

  Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα

  • Θεωρία (3έτη)
  • Σολφέζ (5έτη)
  • Αρμονία (3 έτη)
  • Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)
  • Μορφολογία (2 έτη )
  • Οργανογνωσία (1 έτος)
  • Μουσική Δωματίου (3 έτη)
  • Ιστορία της Τέχνης (1 έτος)
  • Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη)
  • Χορωδία (2έτη)

  Να σημειωθεί ότι:

  1. Θεωρία και Σολφέζ πρέπει να αρχίζουν από την αρχή της φοίτησης. Το Σολφέζ συνεχίζεται παράλληλα με την Αρμονία.
  2. Αρμονία και Υποχρεωτικό Πιάνο πρέπει να αρχίζουν το νωρίτερο δυνατό.
  3. Ιστορία, Μορφολογία και Μουσική Δωματίου πρέπει να αρχίζουν το πολύ μέχρι την 1η ανωτέρα, αλλιώς ο σπουδαστής μπορεί να μην είναι έτοιμος εγκαίρως για Πτυχιακές ή Διπλωματικές Εξετάσεις.
  4. Για την παρακολούθηση της Μορφολογίας απαιτούνται γνώσεις 2ου έτους Αρμονίας τουλάχιστον.

Κλασική κιθάρα Κλασική κιθάρα