Προετοιμασία για την εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία

  Αρχική / ΜάθημαTo εξειδικευμένο τμήμα προετοιμασίας υποψηφίων για την εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία της Ελλάδας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011.

Το μάθημα είναι ομαδικό (μέχρι 5 άτομα), διαρκεί ενενήντα λεπτά την εβδομάδα και ως σκοπό έχει να εξοικειώσει τον υποψήφιο στις απαιτήσεις εξέτασης για την εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία, έτσι όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

διάκριση τονικού ύψους, ρυθμική αναγνώριση, μουσική ακρόαση, απόδοση τραγουδιού σε διαφορετικές τονικότητες (transporto), παίξιμο διδόμενης μελωδίας σε οικείο όργανο (ξυλόφωνο ή μεταλλόφωνο).

Δεκτά γίνονται κατά κανόνα παιδιά πέμπτης και έκτης δημοτικού, αλλά και παιδιά που επιθυμούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Μουσικό Σχολείο μετά την 1η Γυμνασίου.


Προετοιμασία για την εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία