Υποχρεωτικά θεωρητικά & Ειδικά μαθήματα

  Αρχική / Μάθημα

Το Ωδείο λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα τμήματα που συγκροτούνται να αποτελούνται από σπουδαστές της ίδιας περίπου ηλικίας και με ανάλογες μουσικές γνώσεις.

Στα δίδακτρα οργάνων του Τομέα Κλασικής Μουσικής συμπεριλαμβάνονται:

Θεωρία - Σολφέζ - Ακουστικά (εβδομαδιαία χρονική διάρκεια ομαδικού μαθήματος 60΄)

Αρμονία - Ιστορία της μουσικής - Μορφολογία - Οργανογνωσία (εβδομαδιαία χρονική διάρκεια ομαδικού μαθήματος 60΄)

Χορωδία (180')

Ιστορία της Τέχνης (ομαδικό μάθημα 90 ΄)

Επίσης στα δίδακτρα του επαγγελματικού τμήματος συμπεριλαμβάνεται η Μουσική δωματίου.


 


Υποχρεωτικά θεωρητικά & Ειδικά μαθήματα Υποχρεωτικά θεωρητικά & Ειδικά μαθήματα