Μονωδία - Μελοδραματική

  Αρχική / Μάθημα

 


Στην τάξη Μελοδραματικής, οι σπουδαστές του λυρικού τραγουδιού μαθαίνουν να προσεγγίζουν ένα λιμπρέτο και ένα μουσικό κείμενο: να πλάθουν τους χαρακτήρες που ερμηνεύουν, να τους δίνουν ζωή, να τους εντάσσουν στο χώρο που ονομάζεται Σκηνή. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους διοργανώνεται μια παράσταση με αποσπάσματα από όπερες, οπερέτες ή musicals, ή ανεβαίνει μια ολόκληρη όπερα, με τη συνεργασία των μουσικών συνόλων του Ωδείου.

 

Εβδομαδιαία χρονική διάρκεια ανά επίπεδο:

Μονωδία (ατομικό μάθημα)

Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40 ΄

Μέση 60΄

Ανωτέρα 80΄

Επαγγελματικό τμήμα 100΄

Μεταπτυχιακό - Μεταδιπλωματικό τμήμα 100΄

Μελοδραματική (Ομαδικό μάθημα) 180

 Σχολή Μονωδίας / Διάρκεια σπουδών ανά τάξη

♦Προκαταρκτική: Φοίτηση ενός έτους

♦Κατωτέρα: Φοίτηση διετής 

♦Μέση: Φοίτηση διετής 

♦Ανωτέρα: Φοίτηση τριετής

 

Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο.

 

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα

Θεωρία (3έτη)

Σολφέζ (5έτη)

Αρμονία (3 έτη)

Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)

Μορφολογία (2 έτη )

Οργανογνωσία (1 έτος)

Υποχρεωτικό Πιάνο (μέχρι την κατωτέρα)

Ιστορία της Τέχνης (1 έτος)

Χορωδία (2 έτη)

Prima Vista

Ορθή προφορά ξένων κειμένων

Μελοδραματική (3 έτη)

Πρακτικό διδασκαλείο

 

 

Να σημειωθεί ότι:

1.            Θεωρία και Σολφέζ πρέπει να αρχίζουν από την αρχή της φοίτησης. Το Σολφέζ συνεχίζεται παράλληλα με την Αρμονία.

2.            Αρμονία και Υποχρεωτικό Πιάνο πρέπει να αρχίζουν το νωρίτερο δυνατό.

3.            Ιστορία, Μορφολογία και Μουσική Δωματίου πρέπει να αρχίζουν το πολύ μέχρι την 1η ανωτέρα, αλλιώς ο σπουδαστής μπορεί να μην είναι έτοιμος εγκαίρως για Πτυχιακές ή Διπλωματικές  Εξετάσεις.

4.            Για την παρακολούθηση της Μορφολογίας απαιτούνται γνώσεις 2ου έτους Αρμονίας τουλάχιστον.


Παρακολουθήστε μαθήματα μονωδίας και μελοδραματικής στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας!


Μονωδία - Μελοδραματική Μονωδία - Μελοδραματική