Κρουστά

  Αρχική / Μάθημα
 Το Ωδείο διαθέτει στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα κρουστών όλη την γκάμα των κρουστών οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας (τυμπάνια, γκραν-κάσα, ταμπούρα, καμπάνες, μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο, κύμβαλα, γκονγκ, βιμπράφωνο, μαρίμπα).

Εβδομαδιαία χρονική διάρκεια μαθημάτων ανά επίπεδο:

  • Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40 ΄
  • Μέση 60΄
  • Ανωτέρα 80΄
  • Επαγγελματικό τμήμα 100΄
  • Μεταπτυχιακό - Μεταδιπλωματικό τμήμα 100΄

Διάρκεια σπουδών ανά τάξη
 
♦Προκαταρκτική: Φοίτηση ενός έτους
♦Κατωτέρα: Φοίτηση ενός έτους 
♦Μέση: Φοίτηση διετής 
♦Ανωτέρα: Φοίτηση διετής ή τριετής
Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο.
Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα
Θεωρία (3έτη)
Σολφέζ (5έτη)
Αρμονία (3 έτη)
Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)
Μορφολογία (2 έτη )
Οργανογνωσία (1 έτος)
Μουσική Δωματίου (3 έτη)
Υποχρεωτικό Πιάνο (μέχρι την κατωτέρα)
Ιστορία της Τέχνης (1 έτος)
Ορχήστρα (3 έτη)
Εκγύμναση στο χειρισμό όλων των κρουστών οργάνων
Πρακτικό διδασκαλείο
 
 
Να σημειωθεί ότι:
1.            Θεωρία και Σολφέζ πρέπει να αρχίζουν από την αρχή της φοίτησης. Το Σολφέζ συνεχίζεται παράλληλα με την Αρμονία.
2.            Αρμονία και Υποχρεωτικό Πιάνο πρέπει να αρχίζουν το νωρίτερο δυνατό.
3.            Ιστορία, Μορφολογία και Μουσική Δωματίου πρέπει να αρχίζουν το πολύ μέχρι την 1η ανωτέρα, αλλιώς ο σπουδαστής μπορεί να μην είναι έτοιμος εγκαίρως για Πτυχιακές ή Διπλωματικές  Εξετάσεις.
4.            Για την παρακολούθηση της Μορφολογίας απαιτούνται γνώσεις 2ου έτους Αρμονίας τουλάχιστον.

Παρακολουθήστε μαθήματα κλασικών κρουστών στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας!

 

Κρουστά Κρουστά