Ξύλινα Πνευστά

  Αρχική / Μάθημα

 

•Φλάουτο

•Κλαρινέτο

•Σαξόφωνο

•Όμποε

•Φαγκότο

Εβδομαδιαία χρονική διάρκεια μαθημάτων ανά επίπεδο:

Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40 ΄

Μέση 60΄

Ανωτέρα 80΄

Επαγγελματικό τμήμα 100΄

Μεταπτυχιακό - Μεταδιπλωματικό τμήμα 100΄

 

 Διάρκεια σπουδών ανά τάξη

 Προκαταρκτική: Φοίτηση ενός έτους

♦Κατωτέρα: Φοίτηση μονοετής / διετής (κλαρινέτο - φλάουτο)

♦Μέση: Φοίτηση διετής

♦Ανωτέρα : Φοίτηση τριετής

Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο.

 

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα  

Θεωρία (3έτη)

Σολφέζ (5 έτη)

Αρμονία (3 έτη)

Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)

Μορφολογία (2 έτη )

Ορχήστρα  (3 έτη)

Οργανογνωσία (1 έτος)

Μουσική Δωματίου (3 έτη)

Prima Vista

Υποχρεωτικό Πιάνο (μέχρι τη μέση)

Ιστορία της Τέχνης (1 έτος)

Μεταφορά

Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών (συμμετοχή στη Συμφωνική Μπάντα – 3 έτη)

 

Να σημειωθεί ότι:

1.      Θεωρία και Σολφέζ πρέπει να αρχίζουν από την αρχή της φοίτησης. Το Σολφέζ συνεχίζεται παράλληλα με την Αρμονία

2.      Αρμονία και Υποχρεωτικό Πιάνο πρέπει να αρχίζουν το νωρίτερο δυνατό.

3.      Ιστορία, Μορφολογία και Μουσική Δωματίου πρέπει να αρχίζουν το πολύ μέχρι την 1η ανωτέρα, αλλιώς ο σπουδαστής μπορεί να μην είναι έτοιμος εγκαίρως για Πτυχιακές ή Διπλωματικές  Εξετάσεις.

4.      Για την παρακολούθηση της Μορφολογίας απαιτούνται γνώσεις 2ου έτους Αρμονίας τουλάχιστον.

 

ΣΧΟΛΗ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ

 Διάρκεια σπουδών ανά τάξη

♦Προκαταρκτική: Φοίτηση από ένα έτος  μέχρι δύο έτη

♦Κατωτέρα: Φοίτηση από δύο έτη μέχρι τρία έτη

♦Μέση: Φοίτηση από δύο έτη μέχρι τρία έτη

♦Ανωτέρα: Φοίτηση από τρία έτη μέχρι πέντε έτη

 

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

Θεωρία (3έτη)

Σολφέζ (5έτη)

Αρμονία (3 έτη)

Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)

Μορφολογία (1 έτος )

Οργανογνωσία (1 έτος)

Μουσική Δωματίου (2 έτη)

Prima Vista (1 έτος)

Υποχρεωτικό Πιάνο (μέχρι και τη Β’ κατωτέρα)

Ιστορία της Τέχνης (1 έτος)

Μεταφορά (1 έτος )

Πρακτικό Διδασκαλείο (1 έτος )

  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Ωδείου Φ. Νάκας η ύλη της Μορφολογίας ολοκληρώνεται σε δύο έτη.

  

Να σημειωθεί ότι:

1.      Θεωρία και Σολφέζ πρέπει να αρχίζουν από την αρχή της φοίτησης. Το Σολφέζ συνεχίζεται παράλληλα με την Αρμονία.

2.      Αρμονία και Υποχρεωτικό Πιάνο πρέπει να αρχίζουν το νωρίτερο δυνατό.

3.      Ιστορία, Μορφολογία και Μουσική Δωματίου πρέπει να αρχίζουν το πολύ μέχρι την 1η ανωτέρα, αλλιώς ο σπουδαστής μπορεί να μην είναι έτοιμος εγκαίρως

για Πτυχιακές ή Διπλωματικές  Εξετάσεις.

4.      Για την παρακολούθηση της Μορφολογίας απαιτούνται γνώσεις 2ου έτους Αρμονίας τουλάχιστον.

Παρακολουθήστε μαθήματα φλάουτου, μαθήματα κλαρινέτου, μαθήματα σαξοφώνου, μαθήματα όμποε ή μαθήματα φαγκότου στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας!  


Ξύλινα Πνευστά Ξύλινα Πνευστά