Νυκτά Έγχορδα

  Αρχική / Μάθημα


♦Κιθάρα
♦Λαούτο
♦Άρπα
♦Μαντολίνο

Εβδομαδιαία χρονική διάρκεια μαθημάτων ανά επίπεδο: 
Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40' 
Μέση 60' 
Ανωτέρα 80' 
Μεταπτυχιακό - Μεταδιπλωματικό τμήμα 100' 

Μαθήματα κιθάρας

Διάρκεια σπουδών ανά τάξη στη Σχολή Κιθάρας

♦Προκαταρκτική: Φοίτηση Διετής

♦Κατωτέρα: Φοίτηση Τριετής

♦Μέση: Φοίτηση Τριετής 

♦Ανωτέρα: Φοίτηση Τριετής ή Τετραετής

Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο.

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θεωρία (3έτη)
 • Σολφέζ (5έτη)
 • Αρμονία (3 έτη)
 • Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)
 • Μορφολογία (2 έτη )
 • Οργανογνωσία (1 έτος)
 • Μουσική Δωματίου (3 έτη)
 • Ιστορία της Τέχνης (1 έτος)
 • Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη)
 • Χορωδία (2έτη)

 Να σημειωθεί ότι:

 1. Θεωρία και Σολφέζ πρέπει να αρχίζουν από την αρχή της φοίτησης. Το Σολφέζ συνεχίζεται παράλληλα με την Αρμονία.
 2. Αρμονία και Υποχρεωτικό Πιάνο πρέπει να αρχίζουν το νωρίτερο δυνατό.
 3. Ιστορία, Μορφολογία και Μουσική Δωματίου πρέπει να αρχίζουν το πολύ μέχρι την 1η ανωτέρα, αλλιώς ο σπουδαστής μπορεί να μην είναι έτοιμος εγκαίρως για Πτυχιακές ή Διπλωματικές  Εξετάσεις.
 4. Για την παρακολούθηση της Μορφολογίας απαιτούνται γνώσεις 2ου έτους Αρμονίας τουλάχιστον.Μαθήματα άρπας

Διάρκεια σπουδών ανά τάξη στη σχολή άρπας

♦Προκαταρκτική : Φοίτηση ενός έτους

♦Κατωτέρα: Φοίτηση διετής

♦Μέση : Φοίτηση διετής 

♦Ανωτέρα : Φοίτηση τριετής

Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο.

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θεωρία (3έτη)
 • Σολφέζ (5έτη)
 • Αρμονία (3 έτη)
 • Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)
 • Μορφολογία (2 έτη )
 • Χορωδία (2 έτη)
 • Οργανογνωσία (1 έτος)
 • Μουσική Δωματίου (3 έτη)
 • Prima Vista
 • Ιστορία της Τέχνης (1 έτος)
 • Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη)
 • Ορχήστρα (3 έτη)
 • Πιάνο (μέχρι τη μέση)

  

Να σημειωθεί ότι:
♦ 
Θεωρία και Σολφέζ πρέπει να αρχίζουν από την αρχή της φοίτησης. Το Σολφέζ συνεχίζεται παράλληλα με την Αρμονία.
♦ 
Αρμονία και Υποχρεωτικό Πιάνο πρέπει να αρχίζουν το νωρίτερο δυνατό.
♦ 
Ιστορία, Μορφολογία και Μουσική Δωματίου πρέπει να αρχίζουν το πολύ μέχρι την 1η ανωτέρα, αλλιώς ο σπουδαστής μπορεί να μην είναι έτοιμος εγκαίρως για Πτυχιακές ή Διπλωματικές  Εξετάσεις.
♦ 
Για την παρακολούθηση της Μορφολογίας απαιτούνται γνώσεις 2ου έτους Αρμονίας τουλάχιστον.

Παρακολουθήστε μαθήματα κιθάρας ή μαθήματα άρπας στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας!


Νυκτά Έγχορδα Νυκτά Έγχορδα