Τσέμπαλο

  Αρχική / Μάθημα

Το τσέμπαλο (Ιταλ.:Cembalo) ή κλαβεσέν (Γαλλ.:Clavecin), είναι πληκτροφόρο όργανο, πρόγονος του σημερινού πιάνου. Το παλαιότερο τσέμπαλο χρονολογείται στον 14ο αιώνα.
Έχει χορδές τεντωμένες οριζόντια και παράλληλα, και έκταση που ξεκινά από 4 οκτάβες με πλήρη χρωματική κλίμακα ή με την παράλειψη κάποιων φθόγγων στο κατώτερο άκρο της έκτασής του, εξοικονομώντας έτσι χώρο ώστε να μπορεί να παίζει τις πιο βασικές χαμηλές νότες. Παράδειγμα: Ντο-ρε-μι (παραλείποντας το ντο και ρε δίεση) και συνεχίζει χρωματικά. Πολλά τσέμπαλα έχουν δύο πληκτρολόγια και συνδυάζουν τρία ή και περισσότερα ρετζίστρα.
Το όργανο παράγει ήχο με τη βοήθεια μηχανισμού που συνδέει τα πλήκτρα με ένα μικρό κάθετο κομμάτι ξύλο, πάνω στο οποίο είναι στερεωμένη μια πένα από φτερό ή σκληρό δέρμα. Σήμερα οι πένες κατασκευάζονται απόβινύλιο. Το πλήκτρο του οργάνου, με την πίεση του δαχτύλου, ενεργεί ως μοχλός πάνω στο ξύλο που ανασηκώνεται, οπότε η πένα χτυπά τη χορδή κι αφού προκαλέσει τον ήχο ξαναγυρίζει στη θέση του. Κάθε πλήκτρο έχει το δικό του μηχανισμό που χτυπάει την αντίστοιχη χορδή.
Ο ήχος του τσέμπαλου είναι νυκτός και δεν έχει τη δυνατότητα της πολυεπίπεδης αυξομείωσης της έντασης που έχει το πιάνο. Παρόλα αυτά είναι ένα πολύ διαδεδομένο συνοδευτικό όργανο για το παίξιμο της μουσικής της εποχής του Μπαρόκ, ενώ έχει και πλουσιότατο δικό του ρεπερτόριο.
Η μουσική για το Τσέμπαλο γράφεται σε δύο πεντάγραμμα όπως και του πιάνου.
Παρόμοια όργανα με το Τσέμπαλο είναι:
  • Το Σπινέττο (από το όνομα του Βενετσιάνου κατασκευαστή Τζιοβάννι Σπινέτους), που είχε σχήμα τραπεζίου.
  • Το Βίρτζιναλ που είχε μικρότερη έκταση.
Κυριότεροι συνθέτες για τσέμπαλο: Γ. Σ. ΜπαχΦ. ΚουπρένΝτ. ΣκαρλάττιΓκ. Φ. ΧαίντελΖ. Φ. ΡαμώΒ. Α. Μότσαρτ και πολλοί άλλοι.



Διάρκεια σπουδών ανά τάξη

 

♦Προκαταρκτική: Φοίτηση διετής

♦Κατωτέρα: Φοίτηση διετής 

♦Μέση: Φοίτηση διετής 

♦Ανωτέρα: Φοίτηση τριετής ή τετραετής 

 

 

Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο.

 

 

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

Θεωρία (3έτη)

Σολφέζ (5έτη)

Αρμονία (3 έτη)

Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)

Οργανογνωσία (1 έτος)

Μουσική Δωματίου (3 έτη)

Ιστορία της Τέχνης (1 έτος )

Υποχρεωτικό Πιάνο (μέχρι την κατωτέρα)

Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη)

Ειδικό μάθημα για την οργανογνωσία του τσέμπαλου

Ειδικό μάθημα για τα ποικίλματα

Ειδικό  μάθημα για το ενάριθμο βάσιμο

Χορωδία (2 έτη)

 

Να σημειωθεί ότι:

1.             Θεωρία και Σολφέζ πρέπει να αρχίζουν από την αρχή της φοίτησης. Το Σολφέζ συνεχίζεται παράλληλα με την Αρμονία.

2.             Αρμονία και Υποχρεωτικό Πιάνο πρέπει να αρχίζουν το νωρίτερο δυνατό.

3.             Ιστορία, Μορφολογία και Μουσική Δωματίου πρέπει να αρχίζουν το πολύ μέχρι την 1η ανωτέρα, αλλιώς ο σπουδαστής μπορεί να μην είναι έτοιμος εγκαίρως για Πτυχιακές ή Διπλωματικές  Εξετάσεις.

4.             Για την παρακολούθηση της Μορφολογίας απαιτούνται γνώσεις 2ου έτους Αρμονίας τουλάχιστον.


Τσέμπαλο