Συνεδρίες Μουσικοθεραπείας

  Αρχική / Μάθημα


Τι είναι η Μουσικοθεραπεία;

Η μουσική, ως αρχέγονο μέσο έκφρασης και επικοινωνίας αλλά και ως τέχνη, αποκαλύπτει και απελευθερώνει συναισθήματα. Έχει τη δύναμη να μας συγκινεί, να μας ταξιδεύει, να μας ενεργοποιεί ή να μας χαλαρώνει και να μας «φέρνει πιο κοντά».Έρευνες διαπιστώνουν ότι ενώ η γλώσσα ενεργοποιεί κυρίως το ένα από τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, η μουσική ενεργοποιεί πολλά διαφορετικά τμήματα πραγματοποιώντας αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε αυτά.

Η Mουσικοθεραπεία (MusicTherapy) συγκαταλέγεται στις ‘Θεραπείες μέσω Τέχνης’. Αξιοποιεί την έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου να ανταποκρίνεται στην μουσικήκαθώς και την έμφυτη ικανότητά του για δημιουργία, με σκοπό τη θεραπευτική αλλαγή και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μουσικοθεραπείας (WFMT), «Μουσικοθεραπεία είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη, επαγγελματική χρήση της μουσικής και των στοιχείων της ως παρέμβαση σε ιατρικά, εκπαιδευτικά και θεραπευτικά πλαίσια με άτομα ή ομάδες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους και να βελτιώσουν την σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και πνευματική τους κατάσταση και υγεία». Πραγματοποιείται σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, μόνο από εξειδικευμένο μουσικοθεραπευτή που έχει εκπαιδευτεί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα μουσικοθεραπείας, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα μουσικοθεραπείας, ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας, πρακτική άσκηση, εποπτεία και προσωπική ψυχοθεραπεία. Ο μουσικοθεραπευτής έχει άριστες γνώσεις μουσικής. Αντίθετα, για τη συμμετοχή ενός ατόμου στη μουσικοθεραπεία δεν είναι απαραίτητη η οποιαδήποτε γνώση μουσικής ή μουσικού οργάνου.

Η ελεύθερη μουσική/δημιουργική έκφραση μέσω δραστηριοτήτων όπως: ο αυτοσχεδιασμός με μουσικά όργανα, το τραγούδι, η δημιουργία στίχων και τραγουδιών, καθώς και η μουσική ακρόαση, πάντα με την υποστήριξη του μουσικοθεραπευτή, συντελούν στην επίτευξη των εξατομικευμένων στόχων. Στο χώρο της Μουσικοθεραπείας υπάρχουν ποικίλα μουσικά όργανα (όπως πιάνο, κιθάρα, κρουστά κ.ά.). Στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας γίνεται επιπλέον και χρήση της μουσικής τεχνολογίας, με τη δυνατότητα ψηφιακής ηχογράφησης και εγγραφής των τραγουδιών και των μουσικών κομματιών των συμμετεχόντων σε μορφή mp3 και σε Audio CD. Οι μουσικές δραστηριότητες αποτελούν ελκυστικό κίνητρο για συμμετοχή γι’ αυτό και στη Μουσικοθεραπεία συμμετέχουν με χαρά και ενθουσιασμό παιδιά και νέοι που αντιστέκονται σε άλλες μορφές θεραπείας.

[Οι συναντήσεις είναι ατομικές ή ομαδικές (έως 4 άτομα), γίνονται μία φορά την εβδομάδα και έχουν διάρκεια 45 λεπτά]

Η Μουσικοθεραπεία μπορεί να είναι βασική ή συμπληρωματική θεραπεία. Η συμβολή της στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου είναι σημαντική, ανεξάρτητα από τη συναισθηματική, κοινωνική, σωματική, νοητική και πνευματική του κατάσταση και υγεία και ανεξάρτητα από το αν δέχεται παράλληλα άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις όπως: λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και ψυχοθεραπεία (Ψαλτοπούλου, Ντ., 2012).

Σε ποιους απευθύνεται;

Ο Τομέας Μουσικοθεραπείας του Ωδείου Φίλιππος Νάκας υποδέχεται παιδιά και νέους με ήπιες ή σοβαρότερες δυσκολίες και αναπηρίες όπως:

 • Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία κ.α.)
 • Προβλήματα ή Απουσία Λόγου
 • Συναισθηματικές / Αγχώδεις διαταραχές
 • Δυσκολία στην Κοινωνική Προσαρμογή
 • Διάσπαση Προσοχής/Υπερκινητικότητα
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμό, ΣύνδρομοAsperger)
 • Σύνδρομο Down και άλλα σύνδρομα
 • Νοητική, Κινητική ή Αισθητηριακή αναπηρία
 • Διαταραχές στη Συμπεριφορά (συχνές εκρήξεις θυμού, σχολική άρνηση, συνεχής επιδίωξη της προσοχής των άλλων κ.ά.)
 • Χρόνιες Παθήσεις όπως Σκλήρυνση κατά Πλάκας
 • Αναπηρίες που προκλήθηκαν από σοβαρά ατυχήματα κ.ά.

Ποιοι είναι οι στόχοι και τα αποτελέσματα της Μουσικοθεραπείας;

Με την υποστήριξη του εξειδικευμένου Μουσικοθεραπευτή, το παιδί ή ο νέος:

 • Εκφράζει συγκινησιακές εντάσεις με δημιουργικό τρόπο και καταφέρνει να τις αποφορτίσει και να τις διαχειριστεί.
 • Συνειδητοποιεί και επεξεργάζεται βαθύτερα συναισθήματα, δυσκολίες, ανησυχίες και επιθυμίες του.
 • Ενισχύει την αυτοεκτίμησή του και αποκτά αίσθηση και αποδοχή εαυτού σε μια ζωή με νόημα και αξία.
 • Βελτιώνει την ικανότητα του να επικεντρώνει την προσοχή του, να συγκεντρώνεται και να αλληλεπιδρά.
 • Ανακαλύπτει, εξελίσσει και αξιοποιεί την έμφυτη δημιουργική του ικανότητα.
 • Μειώνει το άγχος του, οργανώνει τη σκέψη και δομεί τον λόγο του.
 • Βελτιώνει τις επικοινωνιακές και κοινωνικές του δεξιότητες. Μαθαίνει να συνεργάζεται, να εκφράζει τα συναισθήματά του με κατάλληλο τρόπο κ.ά.
 • Αναπτύσσει την ικανότητά του να δημιουργεί και να καλλιεργεί σχέσεις με άλλους ανθρώπους.
 • Χαλαρώνει και αποκτά μεγαλύτερη ενέργεια και όρεξη για δραστηριότητες ή μαθήματα που ακολουθούν.
 • Βελτιώνει την ικανότητα του να ελέγχει την παρορμητικότητά του και να διοχετεύει την ενέργειά του με δημιουργικό τρόπο.
 • Μαθαίνει να βάζει προτεραιότητες και να κάνει επιλογές.
 • Μειώνει προβληματικές συμπεριφορές.
 • Βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη μνήμη του.
 • Εισπράττει χαρά και ικανοποίηση και αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής του


Συνεδρίες Μουσικοθεραπείας