Μουσικοπαιδαγωγική Επιμόρφωση Ενηλίκων

  Αρχική / Μάθημα

Το πρόγραμμα αναλύει τις βασικές αρχές γνωστών μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων, όπως Orff, Dalcroze, Kodály, Martenot, Paynter, Swanwick κ.ά. Το μάθημα χωρίζεται σε ενότητες και περιλαμβάνει παιχνίδια για την εύκολη και ευχάριστη διδασκαλία της μουσικής σε παιδιά  προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Οι σπουδές είναι μονοετούς διάρκειας (Οκτώβριος - Ιούνιος), και οι συναντήσεις γίνονται μια φορά τον μήνα,  ημέρα Σάββατο και διαρκούν 4 ώρες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-18: 

21/10/17 - 25/11/17 - 16/12/17 - 20/01/18 - 03/03/18 - 17/03/18 - 2
8/04/18 -19/05/18 - 02/06/18

Δίδακτρα 80 €/μήνα. Έναρξη, Σάββατο 21 Οκτωβρίου, ώρα 2:30 - 6:30 μ.μ.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

1. Μουσικοκινητικά παιχνίδια

2. Φωνητική αγωγή και διδασκαλία τραγουδιών

3. Παιχνίδια και μέθοδος διδασκαλίας του ρυθμού

4. Εκμάθηση ποικιλίας κρουστών οργάνων Orff με ομαδικό παίξιμο, body percussions

5. Παιχνίδια ανακάλυψης των κρουστών μουσικών οργάνων και εξάσκησης της ακουστικής μνήμης (dictee)

6. Eνεργητική ακρόαση, ηχοϊστορίες και παιχνίδια για την εμπέδωση διαφόρων μουσικών εννοιών (crescendo, decrescendo, accelerando κ.ά.)

7. Αυτοσχεδιασμός και σύνθεση με χρήση της φωνής, των κρουστών οργάνων και γραφικών παραστάσεων

8. Κατασκευές μουσικών οργάνων από απλά ανακυκλώσιμα υλικά

9. Τρόποι οργάνωσης μαθημάτων διδασκαλίας μουσικής σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Τρόποι οργάνωσης θεματικών μουσικοκινητικών παραστάσεων (Χριστουγεννιάτικων, Καλοκαιρινών κ.ά.)

 

Μετά από την ολοκλήρωση κάθε ενότητας δίνονται αναλυτικές σημειώσεις.

Στο τέλος του κύκλου οι σπουδαστές λαμβάνουν βεβαίωση σπουδών.

 

Η παρακολούθηση του προγράμματος ενδείκνυται για παιδαγωγούς και φοιτητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικούς και σπουδαστές μουσικής. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες μουσικές γνώσεις.

 


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δέσποινα Ματθαιοπούλου

ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ Παναγιώτης Κολιαβασίλης