Κρουστά (τουμπελέκι, νταούλι, ντέφι, νταϊρές, μπεντίρ, ρεκ)

  Αρχική / Μάθημα


Τα μαθήματα είναι είτε ατομικά με εβδομαδιαία χρονική διάρκεια 40΄, είτε ομαδικά (σε τμήματα έως τριών ατόμων) με εβδομαδιαία χρονική διάρκεια 60΄. H θεωρία διδάσκεται σε γκρουπ (1 ώρα την εβδομάδα).

Οι σπουδές χωρίζονται σε έξι επίπεδα.


Κρουστά (τουμπελέκι, νταούλι, ντέφι, νταϊρές, μπεντίρ, ρεκ) Κρουστά (τουμπελέκι, νταούλι, ντέφι, νταϊρές, μπεντίρ, ρεκ)