Θεωρητικά παραδοσιακής μουσικής

  Αρχική / Μάθημα
 
 
Το μάθημα των θεωρητικών είναι ομαδικό, γίνεται μια φορά την εβδομάδα και διαρκεί 60΄.

Το πρόγραμμα των υποχρεωτικών θεωρητικών περιλαμβάνει:

  • Θεωρία της “Ανατολικής” Μουσικής
  • Θεωρία της “Δυτικής” Μουσικής
  • Θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής
  • Solfege
  • Μετρική - Ρυθμολογία
  • Ιστορία Παραδοσιακής Μουσικής
  • Οργανολογία
  • Φιλολογία Δημοτικών Τραγουδιών
  • Μουσικά σύνολα

Θεωρητικά παραδοσιακής μουσικής