Κλαρίνο - Καβάλι

  Αρχική / Μάθημα
  
Τα μαθήματα είναι είτε ατομικά με εβδομαδιαία χρονική διάρκεια 40΄, είτε ομαδικά (σε τμήματα έως τριών ατόμων) με εβδομαδιαία χρονική διάρκεια 60΄. H θεωρία διδάσκεται σε γκρουπ (1 ώρα την εβδομάδα).

Οι σπουδές χωρίζονται σε έξι επίπεδα.

 
 
 
 
 

Κλαρίνο - Καβάλι