Λώρα Μπουζαλάκου

Λώρα Μπουζαλάκου

Robbie-Teddy

Η επαφή της με τη μουσική ξεκίνησε στην ηλικία των τεσσάρων ετών στο τμήμα Junior Music Course του Ωδείου Φίλιππος Νάκας. Συνέχισε τις σπουδές της στο πιάνο με την Μαρία Κονταράτου (πτυχίο-εκπαιδευτικό έτος 2014-15), εμφανίστηκε σε συναυλίες και παράλληλα ολοκλήρωσε τις σπουδές των θεωρητικών. 
Η Λώρα Μπουζαλάκου παρακολούθησε τα ειδικά σεμινάρια για τα συστήματα βρεφονηπιακής μουσικής αγωγής Robbie-Teddy και από το εκπαιδευτικό έτος 2013-14 διδάσκει στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας. Η αγάπη της για τη μουσική και η καλή επαφή της με τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι το κίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη των διδακτικών της δραστηριοτήτων.