Αγαμέμνων Τέντες

Αγαμέμνων Τέντες

Βυζαντινή μουσική | Παιδική Βυζαντινή Χορωδία

Eπαγγελματική Εμπειρία
 
1. Διδασκαλία βυζαντινής και ελληνικής παραδοσιακής μουσικής (ιδιαίτερα μαθήματα και τάξεις), 1997-2001, 2003, 2007, 2008-σήμερα

2. Διδασκαλία μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 2008-2009

3. Ψαλμώδηση εκκλησιαστικής μουσικής σε ιερούς ναούς από το 1993

- Ι. Ν. Αγίου Χριστοφόρου, Πυλαία Θεσσαλονίκης, 2007-σήμερα (ως δεξιός ψάλτης)

- I. Ν. Ζωοδόχου Πηγής, Ιλίσια Αθηνών, 2007

- Αγ. Νικόλαος, Άνδρος, 2002 (ως δεξιός ψάλτης)

- Αγ. Δημήτριος, Πλάκα Αθηνών, 1999-2001 (ως δεξιός ψάλτης)

- Αγ. Γεώργιος, Πλατεία Καρύκη Αθηνών, 1996-1999

- Ευαγγελισμός, Πειραιάς, 1993-1998

4. Συμμετοχή σε εκκλησιαστικές χορωδίες της Αθήνας, του Πειραιά, και της Κοπεγχάγης, 1993-1999, 2002-2005

- Ρωσική χορωδία ι. ν. Αγ. Νικολάου Nevskii, Κοπεγχάγη, 2002-2005, Διεύθυνση: Margarita Englert

- Βυζαντινή Χορωδία του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιώς, 1997-1999, Διεύθυνση: Ιωάννης Αρβανίτης

- Βυζαντινή Χορωδία ι. ν. Ευαγγελισμού Πειραιώς, 1993-1998, Διεύθυνση: Αναστάσιος Μεντάκης

- Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, Αθήνα, 1996-1997, Διεύθυνση: Λυκούργος Αγγελόπουλος

5. Οργάνωση, καταγραφή, ταξινόμηση και ψηφιοποίηση της Μουσικής Βιβλιοθήκης Νηλέως Καμαράδου, όπως αυτή διατηρείται στην ‘Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ‘Λίλιαν Βουδούρη’’ του Συλλόγου ‘Φίλοι της μουσικής’, 2005-2006, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

6. Έρευνα στην ελληνική παραδοσιακή μουσική στα πλαίσια του Εθνομουσικολογικού Ερευνητικού Προγράμματος ‘Θράκη’ του Συλλόγου ‘Φίλοι της Μουσικής’, ομάδα Δρ. Ρένας Λουτζάκη, 2000-2001, Αθήνα

Σπουδές

1. Υποψήφιος διδάκτωρ μουσικολογίας (Ph.D. Candidate) παρά τω Πανεπιστημίω Κοπεγχάγης. Θέμα: Η έννοια της Μουσικής κατά τον Χρύσανθο εκ Μαδύτου. Ημερομηνία εγγραφής: 1/2/2002. Επόπτης καθηγητής: Christian Troelsgård.

2. Αριστούχος Πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ημερομηνία Εγγραφής: 8/10/1996, Ημερομηνία Αποφοίτησης: 6/7/2001

3. Μεταπτυχιακά μαθήματα βυζαντινής μουσικής (θεωρία, σημειογραφία, ιστορία, πράξη, χορωδία), Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιώς (ΠΜΚΠ), ακαδημαϊκό έτος 1999-2001, Καθηγητής: Ιωάννης Αρβανίτης

4. Αριστούχος Διπλωματούχος Βυζαντινής Μουσικής:

Ωδείον Νίκος Σκαλκώτας, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Λυκούργου Αγγελοπούλου, από 20/6/1996, Καθηγητής: Αναστάσιος Μεντάκης

5. Αριστούχος Πτυχιούχος Αντιστίξεως, Ωδείον Νίκος Σκαλκώτας, Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μιχαήλ Τραυλού, από 28/1/2000, Καθηγητής: Νικόλαος Ντρέλας

6. Αριστούχος Πτυχιούχος Αρμονίας, Ωδείον Νίκος Σκαλκώτας, Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μιχαήλ Τραυλού, από 28/6/1997, Καθηγητής: Νικόλαος Ντρέλας

Ερευνητικές Θέσεις, Υποτροφίες, Διακρίσεις

1. Αντεπιστέλλον μέλος του Centre of Byzantine Studies Iasi (‘CSBI’), από 22/5/2002.

2. Υπότροφος του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης για διδακτορική έρευνα, 1/2/2004-30/4/2005

3. Υπότροφος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για διδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, 1/3/2003-31/8/2004

4. Υπότροφος της κυβέρνησης της Δανίας για διδακτορική έρευνα μέσω του προγράμματος CIRIUS και του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων της κυβέρνησης της Ελλάδας, 1/9/2002-28/2/2003

5. Υπότροφος του Ιδρύματος Eleni Nakou Foundation για την υποστήριξη των Ελληνο-δανικών σχέσεων, με στόχο την εκπόνηση μέρους της διδακτορικής διατριβής στην Δανία, 1/2/2002-31/3/2002

Λοιπές Μουσικές Σπουδές

1. Ταμπουράς, 1999-2001, Δάσκαλος: Γ. Καραφύλλης

2. Παραδοσιακός Ποντιακός Χορός, Σύλλογος ‘Αργοναύται-Κομνηνοί’, 1997-2000, Δάσκαλος: Χ. Θεοδωρίδης

3. Παραδοσιακός Ρυθμός και Παραδοσιακά Κρουστά Όργανα της Ελλάδας και της Εγγύς Ανατολής, 1995- 1998, Δάσκαλος: Μ. Κλαπάκης

4. Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, Λύκειον των Ελληνίδων, 1989- 1997

5. Πιάνο, Ωδείο ‘Νίκος Σκαλκώτας’, 1984- 1997, Καθηγήτρια: Τζ. Μεταλληνού.

6. Παραδοσιακό Τραγούδι περιοχής Ηπείρου, 1996, Δάσκαλος: Ε. Κώτσου

7. Κρητική Λύρα, 1994-1996, Δάσκαλος: Στ. Γανωτής

Κατάλογος Επιστημονικών Ερευνητικών Εργασιών

1. – [Διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη], Concept of Music by Chrysanthos from Madytos, (έδρα) Θεσσαλονίκη 1/12/2007 – σήμερα, Αθήνα 20/5/2005-30/11/2007, Κοπεγχάγη 1/2/2002-19/5/2005 (εκτός των εξής περιόδων: Απρίλιος-Αύγουστος 2002 (Αθήνα), Ιούλιος 2003 (Αθήνα), 20-22/5/2002 (Ιάσιο)).

2. – [Ομιλία στο σεμινάριο με τίτλο ‘Εισαγωγή στην Βυζαντινή Μουσική’], Ιστορία της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Κέντρο Μουσικής Σύνθεσης και Έρευνας (ΚΕΜΣΕ), 7 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα

3. ­– [ανακοίνωση στο συνέδριο μουσικολογίας με τίτλο ‘Music’s Intellectual History: Fathers, Founders, and Fads’], Historicizing a Great Theory of Music, Répertoire International de Littérature Musicale (RILM), 17-19/3/2005, Νέα Υόρκη

4. – [διάλεξη στα πλαίσια του πανεπιστημιακού μαθήματος ‘Hagia Sophia and its Ontological Proportions: Cosmology and Man’s Creation in Byzantine Culture’, Interpreting Concepts of Orthodox Liturgy through Audiovideo, Art History, Dance, and Theatre Research Department of Arts and Cultural Studies Institute, Humanitites Faculty, Copenhagen University], 28/5/2004, Κοπεγχάγη

5. – [εκδοθέν άρθρο] 2003, ‘Introducing Greek Church Music’, στον εκδοθέντα από τον Traian Ocneanu τόμο, Acta Musicae Byzantinae V: 28-44, Ιάσιο: ‘Centrul de Studii Bizantine’

6. – [διάλεξη παρουσιασθείσα στο Master class ‘Historiography, anthropology and hermeneutics. Models of understanding in studies of performative arts’, Older Models of Understanding Byzantine Music, Musicology Institute, Copenhagen University], 3.10.2003, Κοπεγχάγη

7. – [παρουσιασθέν στο Διδακτορικό Σεμινάριο ‘Music: Concept, Writing and Performance’], Theory as the Context of Notation in Early 19th c. Greek Church Music-Making: the Case of Chrysanthos from Madyta, Musicology Institute, Copenhagen University, 27.11.2002, Κοπεγχάγη

8. – [παρουσιασθέν στο 9ο Διεθνές Συμπόσιο Βυζαντινής Μουσικής ‘Byzantine Music – the Significance of its Continuity’], The Prologues and Frontispieces of the First Printed Editions of Greek Church Music and Their Contribution to Its Understanding, Ιάσιο: ‘Centrul de Studii Bizantine’, 20.5.2002, Αθήνα – Κοπεγχάγη

9. – [παρουσιασθέν στον Σύλλογο ‘Phrontisterium’], Acquaintance with Church Music of Greece, Greek and Latin Institute, Copenhagen University, 2.10.2002, Κοπεγχάγη