Κωνσταντίνα Καπετανοπούλου

Κωνσταντίνα Καπετανοπούλου

Σαντούρι