Γιώργος Φιλιππόπουλος

Γιώργος Φιλιππόπουλος

Ηλεκτρική κιθάρα