Κώστας  Μπαλταζάνης

Κώστας Μπαλταζάνης

Ηλεκτρική κιθάρα